sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Auditorentraining bao (S7020)

Effectief sturen op kwaliteitsverbetering

Voor wie is de cursus bedoeld?
(Aanstaande) interne auditoren die audits uitvoeren voor het kwaliteitsmanagement binnen het basisonderwijs, zoals bestuurders, schooldirecteuren, beleidsmedewerkers en medewerkers kwaliteitszorg.
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Een belangrijke vraag die schoolbesturen bezighoudt: hoe sturen we effectief op kwaliteitsverbetering? Op verzoek van een aantal besturen ontwikkelde de CED-Groep daarom de Auditorentraining die op inspectieleest is geschoeid. De training helpt u verder bij de uitvoering van audits binnen uw bestuur of school. Aan het einde van de training kunt u een volledige kwaliteitsbeoordeling van een basisschool uitvoeren (aan de hand van het waarderingskader van de inspectie) en uw bevindingen presenteren in een gedegen rapportage. In deze cursus staat de wisselwerking tussen theorie en praktijk centraal.

Inhoud

 • het nieuwe toezicht en de toetsing in de praktijk; het waarderingskader 2017
 • kwaliteitscyclus
 • zelfevaluatie en zelfevaluatie-instrument
 • nut en doel van de interne audit 
 • organiseren en uitvoeren van de interne audit
 • beoordelen van kwaliteitsaspecten (aan de hand van het inspectiekader)
 • uitvoering van een audit bij één van de eigen scholen onder begeleiding van een ervaren auditor
 • handelen bij geconstateerde afwijkingen of tekortkomingen
 • presenteren van bevindingen
 • vereisten ten aanzien van de auditrapportage

Het programma ziet er als volgt uit:
Bijeenkomst 1: theoretisch kader en reflectie op de eigen zelfevaluatie- en visitatiesystematiek
Bijeenkomst 2: voorbereiding op de uitvoering van een audit
Praktijkdag: uitvoering van een audit (onder begeleiding van een ervaren auditor)
Bijeenkomst 3: nabespreking/reflectie op de praktijkdag

Resultaat

 • U kunt een volledige kwaliteitsbeoordeling van een school uitvoeren aan de hand van het waarderingskader van de inspectie.
 • U kunt een zelfevaluatie-instrument dat door de school is ingevuld beoordelen en de uitkomsten ervan inzetten tijdens de audit.
 • U kunt leerkrachten beoordelen aan de hand van het waarderingskader van de inspectie.
 • U kunt interviews houden met leerkrachten, intern begeleiders, leerlingen, ouders, directieleden en bestuurder.
 • U bent in staat om uw bevindingen mondeling terug te koppelen aan het team en de leiding.
 • U kunt een rapportage opstellen.

Wat u verder nog moet weten…

 • De training leidt tot meer scherpte in de informatieverzameling tijdens audits, verdieping van kennis over de onderwerpen uit het beoordelingskader (zoals kwaliteitszorg) en reflectie op zelfevaluaties van bestuur en school.
 • U ontvangt na afloop een CED-nascholingscertificaat, mits u alle bijeenkomsten heeft bijgewoond en de praktijkdag daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 
 • Er is ook een auditorentraining voor deelnemers uit het speciaal (basis)onderwijs.
 • De training kan ook incompany gegeven worden of op maat worden gemaakt.

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur + een praktijkdag

Studiebelasting
40 SBU

Schoolleidersregister
De audiotorentraining is gecertificeerd voor onderstaande drie deelthema's uit Kennis- en kwaliteitsontwikkeling:
- strategisch kwaliteitsmanagement
- onderzoeksmatig werken
- verantwoording
Inschrijfformulier

Data schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet meer ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur. 

Tijd
09.00-12.00 uur (de praktijkdag loopt van 08.00-17.00 uur)

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 1999,-, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 5, maximum is 15.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Hans Piederiet
h.piederiet@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599