sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Lead Like a Champion bao (S7041)

Een training voor de onderwijskundig leiders in het onderwijs

Voor wie is de training bedoeld?
Schoolleiders bao
Direct inschrijven
Waar gaat de training over?
Wanneer is een school effectief? Om te beginnen als er heel goede leerkrachten voor de klas staan die hun tijd effectief besteden aan het geven van heel goede lessen. Een schoolleider die het voor elkaar krijgt dat deze goede leerkrachten de goede dingen doen, is echter zeker zo belangrijk. Excellente, succesvolle schoolleiders geven prioriteit aan de ontwikkeling van de leerkracht; zij besteden veel tijd aan observeren en feedback geven. De training Lead Like a Champion gaat over opbrengstgericht leiderschap. U maakt kennis met de hefbomen die hiervoor nodig zijn. Centraal staan de volgende vragen:

 • Wat maakt onderwijs effectief?
 • Hoe kunnen schoolleiders het beste datagestuurd en opbrengstgericht leidinggeven aan hun teams?
 • Hoe kunnen schoolleiders bijdragen aan betere resultaten van leerlingen? 
 • Hoe geven schoolleiders onderwijskundig leiding aan de professionals voor de klas?
 • Hoe creëren schoolleiders een lerende schoolcultuur?

Inhoud
Tijdens de cursus maakt u kennis met thema’s die cruciaal zijn voor opbrengstgericht leiderschap. U krijgt opdrachten waarmee u in de praktijk oefent. De vijf cursusochtenden worden afgewisseld met intervisiemomenten. Zo krijgt u de gelegenheid om uw praktijkervaring te spiegelen aan uw medecursisten en krijgt u direct feedback op uw ontwikkeling. 
De training is als volgt opgebouwd: 

Intake
Introductie
- informatie over de opbouw van de training
- voorlichting over het Persoonlijk KoersOnderzoek
Module 1: datagestuurde instructie
- doelgericht - passend bij de schoolambitie
- de route naar resultaten en het lesgeven afstemmen op data
Uitkomsten Persoonlijk KoersOnderzoek
- overzicht kwaliteiten en ontwikkelpunten (afgezet tegen schoolleidersregister)
- ontwikkelrichting
Module 2: observatie en feedback
- het coachen van leerkrachten in het verbeteren van het leren
Module 3: planning
- de tijd vinden voor coachen
- plannen van lessen
Module 4: professionele ontwikkeling
- versterken van de professionele cultuur
- welke scholing werkt?
- kwaliteitszorg: het borgen van het geleerde
Module 5: schoolcultuur
- gericht op leren
- met alle betrokkenen, met alle betrokkenen
- aansturen van het team

Wat u verder nog moet weten...

 • De training is mede gebaseerd op de ervaringen die Paul Bambrick Santoyo opdeed in zijn werk als directeur van North Star Academies in Newark, New Jersey. Hij observeerde schoolleiders en bracht in beeld waaraan zij hun tijd besteden. Hij constateert dat zeer succesvolle scholen veel tijd doorbrengen met klassen bezoeken, observeren en feedback geven.
 • Voor schoolleiders uit het special (basis)onderwijs is er een aparte training Lead Like a Champion.

Reacties eerdere cursisten
‘Ik weet zeker dat de training een bijdrage heeft geleverd aan de bewustwording van mijn ontwikkelpunten.’ 
‘Het onderdeel ‘sturen op je uitstroom’ was voor mij nieuw. Ik ben uitgedaagd om me daar meer bewust mee bezig te gaan houden.’ 
‘Ik ben me bewuster geworden wat opbrengstgericht leiderschap inhoudt, heb handvatten gekregen om eraan te werken en ben ermee aan de gang gegaan.’ 


Aantal cursusbijeenkomsten
Zes bijeenkomsten van drie uur

Sudiebelasting
44 SBU

Schoolleidersregister po
Lead Like a Champion is gecertificeerd als formeel aanbod bij de deelthema’s ‘professionele Leergemeenschap’ en ‘onderzoeksmatig werken’ (uit het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’).
Inschrijfformulier
Data, plaatsen en tijden schooljaar 2019-2020
Rotterdam: dinsdag 3 maart, 7 april, 19 mei, 29 september, 27 oktober en 8 december 2020 Tijd: 09.00-12.30 uur
Den Haag:  donderdag 6 februari, 12 maart, 16 april, 28 mei, 10 september, *15 oktober 2020 Tijd: 14.00-17.00 uur (*15 oktober van 9.30-12.30)

Data, plaatsen en tijden schooljaar 2020-2021
Den Haag: najaar 2020 (informatie volgt)

Kosten
€ 2299,- per deelnemer, inclusief Persoonlijk KoersOnderzoek en cursusmap

Groepsgrootte
Minimaal aantal deelnemers is 8 maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Carla Versteeg
c.versteeg@cedgroep.nl 

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599