sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Middenkadertraining po/so (S7110)

Voor wie is de training bedoeld?
Ervaren bouwcoördinatoren, adjuncten, (waarnemend) locatiemanagers po/so
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Een sterk middenkader is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in scholen, bijvoorbeeld om beleid goed te vertalen naar de onderwijspraktijk. Meestal wordt een positie in het middenkader als een boeiende uitdaging gezien. Maar die uitdaging is niet altijd gemakkelijk. Deze cursus is bedoeld als steun in de rug voor mensen die op middenkaderniveau werkzaam zijn. We maken steeds een koppeling tussen de theorie en de eigen situatie, waarbij er een balans is tussen kennis en vaardigheden.

Inhoud
U verbreedt en verdiept uw kennis over management en u werkt aan het vergroten van uw eigen vaardigheden.
In deze training sluiten we zoveel als mogelijk aan bij de behoeften van de cursisten. Er vindt onder meer een telefonische intake plaats. Mogelijke onderwerpen die aan bod komen:

 • schoolbeleid
 • schoolcultuur
 • leiderschap
 • oplossingsgericht werken
 • communicatie
 • gesprekstechnieken
 • coöperatief vergaderen
 • timemanagement

Resultaat
U verbetert uw competenties die inzetbaar zijn bij de volgende onderwerpen:

 • organisatiestructuur van de school
 • cultuur binnen de onderwijsorganisatie
 • leiderschap
 • effectief vergaderen
 • beleid en verandermanagement
 • omgaan met weerstanden
 • kwaliteitszorg
 • kernkwaliteiten
 • coaching

Reacties eerdere cursisten
Voorafgaand was er telefonisch contact over de inhoud van de cursus. Dat vond ik erg prettig.’
‘Tijdens de training was er veel mogelijkheid voor eigen inbreng.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van zes uur

Lerarenregister
Deze training wordt binnenkort ter validering voorgelegd aan Lerarenregister.

Inschrijfformulier
Data schooljaar 2018-2019
S7110A  Utrecht: ​8 februari, 15 maart, 5 april 2019, telefonische intake: 18 januari 2019
S7110B  Rotterdam: 12 april, 17 mei, 14 juni 2019, telefonische intake: 22 maart 2019

Tijd 
09.30-15.30 uur

Kosten
€ 895,-- per deelnemer, inclusief cursusmap en lunches.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Hans Piederiet
h.piederiet@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599