sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Verantwoord plannen en borgen po (S7360)

Opmerkingen over hoge werkdruk in uw team? Leer nu de werkdruk te beheersen.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Directeuren po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Maakt uw team regelmatig opmerkingen over de hoge werkdruk? In deze cursus leert u in één dag om uw prioriteiten te plannen. Daarvoor gebruiken we de vijf fasen van verantwoord verandermanagement. Uw team gaat zich herkennen in deze planning en de kans op bovenmatige werkdruk wordt beduidend minder. Aan het einde van de dag heeft u al een (deels) ingevulde planning waar u nog jaren gebruik van kunt maken. 
Deze cursus is gebaseerd op een van de onderdelen van De Betere Basisschool.

Inhoud

 • principes van De Betere Basisschool
 • planningsdocument
 • in kaart brengen van eigen prioriteiten in het kader van verandering en borging
 • faseopbouw, faseplanning en procesoverzicht
 • maken van eigen faseplanning 
 • presentatie en bespreking
 • vervolgmogelijkheden en afsluiting

Resultaat  

 • U weet wat verantwoord borgen en plannen op basis van de PDCA-cirkel betekent en kunt volgens deze principes werken.
 • U kent de fasen van verandering uit De Betere Basisschool.
 • U heeft het komende schooljaar al op hoofdlijnen gepland en ingevuld.
 • Ook in de toekomst kunt u een verantwoorde (jaar)planning maken op basis van niet-onderhandelbare prioriteiten. Daarbij gebruikt u de principes van goed verandermanagement, betrokken collega’s, duidelijke besluitprocedures en borging van genomen besluiten.

Wat u verder nog moet weten…
Het is raadzaam om de trainingsdag met twee personen bij te wonen, bijvoorbeeld directeur en intern begeleider of adjunct-directeur.

Reacties eerdere cursisten
‘Het was snel duidelijk dat deze cursusinhoud bij mij paste. De cursus was praktisch en direct bruikbaar. Ik kijk er blij en tevreden op terug.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van acht uur

Schoolleidersregister
De cursus beslaat één dag. Daardoor is een certificering voor de herregistratie schoolleiders onmogelijk. De cursus kan wel gezien worden als bron op het platform/interactief portfolio ‘Informeel leren’.

Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2019-2020
Maandag 20 januari 2020

Tijd
09.00-17.00 uur

Plaats
Nieuwegein

Kosten
€ 630,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 12.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Wil Hovy
w.hovy@cedgroep.nl 

Direct contact

Cursusbureau

Kwam blij en tevreden uit cursus! Het was snel duidelijk dat deze cursusinhoud bij mij paste.

Reactie van een cursist

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599