sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Onderwijsassistent rekencompetent bao (S3035)

Voor wie is de cursus bedoeld?  
Onderwijsassistenten bao
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Bent u onderwijsassistent en ondersteunt u regelmatig leerlingen met hardnekkige rekenproblemen? Dan is deze praktische cursus van drie bijeenkomsten echt een aanrader. U krijgt inzicht in het ontstaan van rekenproblemen en u leert om effectief te ondersteunen bij het rekenonderwijs en de remediëring van rekenproblemen.

 ​I
nhoud

 • hoe leren kinderen rekenen en wat kan daar allemaal bij misgaan?
 • de meest gebruikte rekentoetsen
 • oefenen met de afname van rekentoetsen
 • concrete begeleiding van leerlingen (preventief en curatief) en bruikbare materialen

De cursus is concreet van opzet: de theorie is beperkt, het gaat om het handelen. Leren door doen staat voorop. Tijdens elke bijeenkomst wordt tijd ingeruimd voor vragen over de eigen praktijksituatie.

Resultaat

 • U heeft de nodige kennis om adequaat te helpen bij het rekenonderwijs.
 • U heeft de nodige kennis om adequaat te helpen bij de remediëring van rekenproblemen.
 • U kent de meest gebruikte rekentoetsen en kunt deze op de juiste manier afnemen.
 • U kent de meest gebruikte remediërende rekenmaterialen en kunt die op de juiste wijze inzetten.
 • U heeft geoefend met de praktische handreikingen die u tijdens de cursus krijgt.

Extra informatie

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
12 SBU
Inschrijfformulier
Data en plaats en tijd schooljaar 2019-2020
S3035A Rotterdam: donderdag 14 november 2019, 16 januari en 12 maart 2020 Tijd: 14.00-17.00 uur
S3035B Ede: donderdag 13 februari, 19 maart en 14 mei 2020 Tijd 09.30-12.30 uur

Kosten 
€ 465,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte 
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijk informatie en cursusleiding
Fonny Pasma
f.pasma@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599