sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De Rekenspecialist po (S3050)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po
Direct inschrijven 
Waar gaat de cursus over?
Wilt u zich binnen uw eigen school ontwikkelen tot rekenspecialist? Met deze cursus legt u een gedegen basis. U leert hoe u uw eigen rekenonderwijs verbetert en u krijgt inzicht in wat er nodig is om met de hele school het rekenonderwijs te verbeteren. Daarom komen niet alleen rekenonderwerpen aan bod, maar bijvoorbeeld ook coachings- en gesprektechnieken. De cursus bestaat uit negen hele cursusdagen en huiswerkopdrachten. U rondt de cursus af met het schrijven van een rekenbeleidsplan.

 
Inhoud
 • motiverende en effectieve middelen voor reken-wiskundeonderwijs op school- en groepsniveau
 • leerlijnen en referentiekader
 • bekende knelpunten, zoals automatisering van het rekenen tot 20, de tafels van vermenigvuldiging, oplossen van contextopgaven (redactiesommen)
 • leerlijnen breuken
 • dyscalculie
 • voorbereidend rekenen
 • opstellen van groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven
 • planmatig werken aan betere resultaten binnen de hele school
 • relevante inspectierapporten
 • coachings- en gesprekstechnieken
 • opstellen rekenbeleidsplan

Resultaat

 • U kent en herkent de kenmerken van goed rekenonderwijs.
 • U kunt een analyse maken van het rekenonderwijs op uw school en hierop beleid baseren.
 • U kunt het team coachen om beter rekenonderwijs te realiseren.
 • U heeft kennis van het Protocol ERWD en de ERWD-modellen
 • U heeft kennis van de rekenleerlijnen van groep 1 t/m 8 en de bijhorende oplossingsstrategieën.
 • U weet wat van belang is voor het automatiseren/memoriseren en hoe u dit kunt verbeteren.
 • U weet wat van belang is voor het oplossen van contextopgaven.
 • U kunt arrangementen opstellen voor de basisgroep, de zwakke rekenaars en de betere rekenaars.
 • U kunt een kort diagnostisch gesprek voeren om inzicht te krijgen in de rekenontwikkeling van een leerling en op basis hiervan adviezen geven.
 • U heeft een rekenbeleidsplan geschreven voor uw eigen school.

Extra informatie

 • Download hier een overzicht met alle ingeplande rekencursussen.
 • Voorafgaand aan de cursus vult u een intakelijst in over uw eigen schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen. Zo kunnen wij meer maatwerk leveren.
 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk.
 • Na negen bijeenkomsten ontvangt u een CED-certificaat, mits u voldoet aan de volgende voorwaarden: u was minimaal tachtig procent aanwezig bij de bijeenkomsten en uw huiswerkopdrachten zijn van voldoende kwaliteit.

Reacties eerdere cursisten
‘De cursus was heel praktijkgericht en heeft volledig voldaan aan de gestelde doelen.’
‘Ik heb een andere kijk gekregen op rekenen; veel kennis opgedaan.’


Aantal cursusbijeenkomsten
Negen bijeenkomsten van zesenhalf uur.

Studiebelasting
200 SBU

Inschrijfformulier 
Data en plaatsen schooljaar 2019-2020
Utrecht: VOL dinsdag 1 oktober, 29 oktober, 10 december 2019, 7 januari, 4 februari, 3 maart, 31 maart, 12 mei en 9 juni 2020
(Deze cursus heeft het maximum aantal deelnemers bereikt, u kunt zich voor deze locatie niet meer inschrijven.)

Rotterdam: vrijdag 1 november, 6 december 2019, 10 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 29 mei en 26 juni 2020

​Data, plaatsen en tijden schooljaar 2020-2021
​Den Haag​: najaar 2020 ​(informatie volgt)

Tijd
9.30-16.00 uur

Kosten
€ 2.899,- per deelnemer, inclusief lunch, boekjes Rekenhuis, Leren rekenen werken met modellen uit ERWD en cursusmap 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Fonny Pasma
f.pasma@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

De cursus was heel praktijkgericht en heeft volledig voldaan aan de gestelde doelen.

Reactie van een cursist

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599