sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Een vaste aanpak voor contextopgaven voor groep 3 t/m 8 (S3065)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten groep 3 t/m 8, remedial teachers, rekencoördinatoren en intern begeleiders po.
 
Waar gaat de cursus over?
De aanpak van het leren oplossen van contextopgaven is binnen veel scholen een groot probleem. In de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem is dit voor het grootste deel de manier waarmee het rekenen wordt getoetst. Voor de inspectie is het een belangrijk aspect waarop de school wordt beoordeeld. Een succesvolle aanpak is alleen te realiseren als er binnen de school groepsoverstijgende sterk inhoudelijk gerichte afspraken gemaakt worden. Omdat methoden hierin tekort schieten, biedt de cursus een waardevolle aanvulling op uw rekenonderwijs.

Wat u verder nog moet weten…

  • De inhoud van deze cursus is in z’n geheel opgenomen in de cursus S3050 De Rekenspecialist.
  • Bij deze cursus kunt u apart klassenconsultaties inkopen, zodat de verschillende activiteiten niet alleen uitgeprobeerd maar ook nabesproken kunnen worden.

Data schooljaar 2015-2016
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland en is alleen op offertebasis voor teams of besturen in te kopen.

Tijd 
Twee bijeenkomsten van 2,5 uur.

Kosten
€ 295,- per deelnemer.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Ruud Janssen
r.janssen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau Aloys Nooijen
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599