sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aan de slag met Nieuwsrekenen po (S3070)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po
 
Waar gaat de cursus over?
Nieuwsrekenen is het reken-broertje van het bekende en succesvolle programma Nieuwsbegrip. Nieuwsrekenen is een aanvulling op uw rekenmethode en biedt wekelijks levensechte contextopgaven over een actueel onderwerp. Leerlingen rekenen dus aan de hand van het nieuws. Dat is aansprekend en motiverend.
Nieuwsrekenen is een krachtige manier om het functionele rekenen bij uw leerlingen te helpen ontwikkelen. Ofwel: leerlingen leren om hun rekenvaardigheden toe te passen in allerlei (functionele) dagelijkse situaties. Deze cursus zorgt ervoor dat u de didactiek van Nieuwsrekenen goed in de vingers krijgt.

Inhoud

 • kernelementen uit de didactiek van Nieuwsrekenen en de te nemen stappen als leerkracht
 • oefenen met de kernelementen
 • relatie tussen Nieuwsrekenen en de Cito-domeinen, de leerlijnen, de referentieniveaus en het protocol ERWD

Resultaat

 • U bent bekend met de inhoud en doelstellingen van Nieuwsrekenen.
 • U bent bekend met de vaste didactische aanpak binnen Nieuwsrekenen en kunt die ook toepassen. 
 • U weet aan welke SLO-doelstellingen en Citodomeinen u werkt als u met Nieuwsreken aan de slag gaat.
 • U weet hoe de rekenleerlijnen in elkaar zitten, bent bekend met de referentie niveaus en het protocol ERWD..

Wat u verder nog moet weten...
Deze training wordt vooralsnog alleen op offertebasis op locatie verzorgd aan teams die met Nieuwsrekenen aan de slag gaan. Bij voldoende belangstelling kan deze training ook ingepland worden in het open aanbod.

Studiebelasting
3 SBU

Schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur.

Kosten 
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, het maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Fonny Pasma
f.pasma@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599