sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ernstige rekenproblemen en dyscalculie po/so (S3082)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en rekencoördinatoren po/so
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over? 
Elke school heeft een aantal leerlingen met hardnekkige rekenproblemen. Bij hen verloopt het leren van rekenen/wiskunde niet optimaal of het stagneert zelfs. Het landelijk Protocol Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie (ERWD) is een leidraad om deze leerlingen te begeleiden. Het protocol helpt om het rekenonderwijs af te stemmen op hun onderwijsbehoeften.
In het kader van passend onderwijs wordt verwacht dat deze leerlingen op de basisschool blijven. Om hen goed te begeleiden zijn op schoolniveau duidelijke afspraken nodig. Deze cursus biedt hiervoor praktische handreikingen. 

Inhoud

 • huidige theorieën over dyscalculie en ernstige rekenproblemen
 • definiëren en afbakenen van ernstige rekenproblemen en dyscalculie
 • samenhang tussen dyscalculie en sociaal-emotionele problemen
 • kindkenmerken van zwakke rekenaars
 • het handelingsmodel (de ijsbergmetafoor)
 • het drieslagmodel 
 • de vier hoofdlijnen uit het Protocol ERWD
 • signaleren en diagnosticeren van rekenproblemen
 • remediëren van rekenproblemen

Resultaat

 • U heeft kennis van aspecten van effectief rekenonderwijs.
 • U kunt signaleren en diagnosticeren met (niet-)methodegebonden instrumenten en technieken.
 • U kunt een diagnostisch rekengesprek voeren.
 • U kunt aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met ernstige rekenproblemen.
 • U weet hoe u getalbegrip bij leerlingen kunt ontwikkelen.
 • U kunt keuzes maken voor zwakke rekenaars in de bovenbouw (stellen van haalbare en uitdagende doelen).
 • U kunt differentiëren in de rekenles (uitbreiden instructietijd en leertijd).
 • U kunt het handelingsmodel en het drieslagmodel inzetten ten behoeve van de begripsvorming.
 • U weet hoe u leerlingen op een didactisch verantwoorde manier leert automatiseren en memoriseren.
 • U heeft kennis over orthodidactische materialen en programma’s voor interventie.
 • U kunt hulpmiddelen inzetten, zoals een tafelkaart en een rekenmachine.
 • U heeft kennis en vaardigheden om binnen de eigen school een kader (protocol) te ontwikkelen voor de zorg voor leerlingen met ernstige rekenproblemen en/of dyscalculie.

Wat u verder nog moet weten…

 • Deze cursus is elk jaar snel volgeboekt. Wacht dus niet te lang met opgeven.
 • Voorwaarde voor deelname: de cursus is post-hbo. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze voldoende kennis hebben van rekendidactiek, het reguliere curriculum en de daarbij behorende ontwikkelingslijnen.
 • Bij deze cursus horen ook huiswerkopdrachten. Deze zijn bedoeld om de opgedane kennis te spiegelen aan uw eigen praktijk.

Reacties eerdere cursisten
‘Een zeer verrijkende cursus, ik heb veel kennis opgedaan.’
‘De cursus is heel compleet, alle facetten van het Protocol ERWD komen aan bod.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drie uur

Lerarenregister
31 SBU

Inschrijfformulier
Data en plaatsen en tijden schooljaar 2018-2019
S3082B  Rotterdam: 14 november 2018, 16 januari, 13 februari, 20 maart, 17 april 2019.

Kosten
€ 725,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Tijd
13.30-16.30 uur

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 11, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Fonny Pasma
f.pasma@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599