sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Rekenen met nieuwkomers po (S3089)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?

Wat hebben nieuwkomers nodig als het gaat om rekenonderwijs? Aan welke specifieke kenmerken moet dit rekenonderwijs voldoen? Hoe vangt u leerlingen op die onaanspreekbaar zijn? Hoe bepaalt u het rekenniveau van de leerlingen? Hoe geeft u het rekenonderwijs aan nieuwkomers vorm en inhoud? Op deze en andere vragen krijgt u het antwoord in deze cursus. Daarnaast is er voldoende ruimte om met cursusleiding en medecursisten van gedachten te wisselen over uw eigen praktijk van het rekenen met nieuwkomers. 
Deze cursus richt zich op leerkrachten die een of enkele nieuwkomers in de klas hebben en nog geen of weinig ervaring hebben met het onderwijs aan nieuwkomers. Voor leerkrachten van AZC-scholen of taalklassen is deze cursus minder geschikt.

Inhoud

 • bepalen van het instapniveau van leerlingen
 • gewenperiode (rekenspellen, rekenwoorden en –begrippen, getallen)
 • leerlijnen rekenen en referentieniveaus
 • leerdoelen en materialen (groep 1/2, groep 3 t/m 8), met aandacht voor aangepast gebruik van Kwint en Maatwerk rekenen
 • organisatie van het rekenonderwijs aan nieuwkomers
 • differentiatie: omgaan met niveauverschillen
 • aansluiting op het rekenonderwijs in de reguliere groep

Resultaat

 • U beseft het belang van rekentaal voor nieuwkomers.
 • U heeft kennisgemaakt met enkele rekenwoordenlijsten.
 • U heeft kennisgemaakt met Als kleuters leren rekenen… en Als kleuters leren meten…
 • U bent in staat om aan rekenspelletjes voor beginnend rekenen rekendoelen te koppelen.
 • U heeft kennisgemaakt met rekenspellen voor groep 1 t/m 8.
 • U kunt het belang van rekenspellen aangeven.
 • U heeft kennisgemaakt met het rekenprogramma Kwint en de aanvullende rekenstrips bij Kwint.
 • U kunt met behulp van het Routeboek het niveau bepalen van leerlingen met de toetsen van Maatwerk.
 • U kunt op basis van de toetsresultaten van Maatwerk bepalen welke vervolgactiviteiten de leerlingen nodig hebben.

Extra informatie

Reacties eerdere cursisten
‘Veel ruimte om te sparren.’
‘Een praktische cursus met goede boekentips.’


Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Studiebelasting
3 SBU
Inschrijfformulier

Datum schooljaar 2019-2020
Donderdag 16 april 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 235,- per deelnemer, inclusief het Routeboek en cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Dineke de Groot
d.degroot@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599