sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Koppelen en Gasgeven met taal en lezen (v)so zml (S1334)

Voor wie is de workshop bedoeld?
Leerkrachten, docenten en directies (v)so zml
Direct inschrijven
Waar gaat de workshop over?
Materiaal dat op zml scholen wordt gebruikt voor technisch lezen en mondelinge taal is in heel veel gevallen niet voor het zml-onderwijs ontwikkeld. Leraren halen eruit wat bruikbaar is voor de leerlingen in het zml. Nu is er ook Koppelen en Gasgeven. Koppelen en Gasgeven met taal en lezen is een on-line hulpmiddel voor het vormgeven van taal- en leesonderwijs binnen het zml. Het bevat uitgewerkte lesmodellen met voorbeelden en aanvullend video-materiaal. Daarnaast bevat Koppelen en Gasgeven een handige tool waarmee het beschikbare taal- en leesmateriaal overzichtelijk verdeeld kan worden over de verschillende leerlijnniveaus, leeftijden en leerroutes.

Workshopinhoud
In deze workshop kunt u zien hoe u de leerlijnen koppelt aan specifiek voor zml ontwikkelde middelen en materialen. Met behulp van de gegeven voorbeeldlessen kunt u vervolgens gasgeven en zelf het taal- en leesonderwijs afstemmen op de specifieke eisen die het zml-onderwijs stelt. Tot slot komt ook de theoretische onderbouwing van het gehanteerde lesmodel aan de orde.
- inleiding; context en opzet van Koppelen en Gas geven met taal en lezen
- demonstratie van de digitale omgeving, opbouw en werkwijze
- in beeld brengen van eigen activiteiten op het gebied van taal en lezen
- opzetten van een implementatie plan voor de eigen werksituatie

Registerleraar
Deze workshop wordt binnenkort ter validering aan Registerleraar aangeboden.
Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2017-2018 
4 april 2018

Tijd
13.30-16.30 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten 
€ 195,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimaal 8 maximaal 18

Inhoudelijk informatie en cursusleiding
Sabina Pot
s.pot@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599