sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Koppelen en Gasgeven met taal en lezen (v)so zml (S1334)

Voor wie is de workshop bedoeld?
Leerkrachten, docenten en directies (v)so zml

Waar gaat de workshop over?
Zml-scholen gebruiken bij technisch lezen en mondelinge taal veel materialen die niet specifiek voor het zml-onderwijs zijn ontwikkeld. Leraren halen eruit wat voor hun leerlingen bruikbaar is. Koppelen en Gasgeven met taal en lezen is een online hulpmiddel voor het vormgeven van taal-/leesonderwijs binnen het zml. Het bevat uitgewerkte lesmodellen met voorbeelden en aanvullend videomateriaal. Ook bevat Koppelen en Gasgeven een handige tool waarmee u het beschikbare taal- en leesmateriaal overzichtelijk verdeelt over de verschillende leerlijnniveaus, leeftijden en leerroutes. In deze workshop maakt u kennis met Koppelen en Gasgeven en leert u hoe u het gebruikt in uw eigen werksituatie.

Inhoud
In deze workshop kunt u zien hoe u de leerlijnen koppelt aan middelen en materialen die specifiek voor zml-onderwijs zijn ontwikkeld. Met behulp van de gegeven voorbeeldlessen kunt u vervolgens gasgeven en uw eigen taal-/leesonderwijs afstemmen op de specifieke eisen van het zml-onderwijs. Tot slot komt ook de theoretische onderbouwing van het gehanteerde lesmodel aan de orde.

  • inleiding, context en opzet van Koppelen en Gasgeven met taal en lezen
  • demonstratie van de digitale omgeving, opbouw en werkwijze
  • in beeld brengen van eigen activiteiten op het gebied van taal en lezen
  • opzetten van een implementatieplan voor de eigen werksituatie

Aantal cursusbijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Registerleraar
Deze cursus wordt binnenkort aangeboden aan Registerleraar. 

Schooljaar 2018-2019  
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door schoolteams.

Kosten 
€ 195,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum 16.

Inhoudelijk informatie en cursusleiding
Jeroen Meiboom
j.meiboom@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599