sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Onderwijsassistent woordenschatcompetent, sbo/so/vso/pro (S1502)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners sbo/so/vso/pro
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
In deze praktische cursus komen de diverse inzichten op het gebied van woordenschatdidactiek en -uitbreiding aan de orde. Op welke manieren leert een kind woorden? Op welke manieren kunt u hier op aansluiten in uw dagelijkse omgang met de kinderen? Hoe kunt u differentiëren in de verschillende niveaus in uw groep? Al deze vragen komen in de cursus aan bod.

Inhoud

 • selecteren van woorden en de vier didactische stappen
 • differentiëren tussen diverse kinderen
 • werkvormen voor inslijpen van nieuwe woorden 
 • transfer naar de dagelijkse praktijk en alle schoolse vakken

Resultaat

 • U kent het belang van woordenschatonderwijs.
 • U kent de doelstellingen van goed woordenschatonderwijs.
 • U kunt de drie leerstrategieën voor het aanleren van nieuwe woorden toepassen.
 • U kunt een onderbouwde keuze maken in de woorden die worden aangeboden.
 • U kent de vier stappen van de woordenschatdidactiek (theorie van Verhallen: viertaktmodel) en kunt die toepassen bij de woordenschatwerkwijze in de taalmethode en in de zaakvakken.
 • U heeft een plan van aanpak gemaakt voor het woordenschatonderwijs in uw eigen groep.

Wat u verder nog moet weten…

 • Het gaat in deze cursus om woordenschatonderwijs aan alle kinderen in het sbo/so. Werkt u met nieuwkomers, dan is de cursus NT2 voor onderwijsassistenten sbo/so (S1516) wellicht meer van toepassing.
 • Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Met woorden in de weer van Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft. U ontvangt dit boek bij de eerste bijeenkomst.

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
30 SBU

Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020

Donderdag 16 januari, donderdag 13 februari en dinsdag 24 maart 2020

Tijd
13.30-16.30 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€  545,-  per deelnemer, inclusief boek en cursusmap


Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Guyanne van der Horst
g.vanderhorst@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599