sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aan de slag met woordenschat sbo/so (S1504)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten, logopedisten, remedial teachers, intern begeleiders, ambulant begeleiders en taalcoördinatoren sbo/so
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
In deze praktische cursus komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatuitbreiding aan de orde. De cursus is gebaseerd op de Viertakt, de in Nederland meest gehanteerde woordenschatdidactiek. Ook de nieuwste visies van Marzano (Wijs met woorden) en het CPS (Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren) zijn in de cursus verwerkt. 

Inhoud

 • selecteren van woorden en de vier didactische stappen
 • differentiëren tussen diverse kinderen
 • werkvormen voor inslijpen van nieuwe woorden 
 • transfer naar de dagelijkse praktijk en alle schoolse vakken

Resultaat

 • U kent het belang van woordenschatonderwijs.
 • U kent de doelstellingen van goed woordenschatonderwijs.
 • U kunt de drie leerstrategieën voor het aanleren van nieuwe woorden toepassen.
 • U kunt een onderbouwde keuze maken in de woorden die worden aangeboden.
 • U kent de vier stappen van de woordenschatdidactiek (theorie van Verhallen: viertaktmodel) en kunt die toepassen bij de woordenschatwerkwijze in de taalmethode en in de zaakvakken.
 • U heeft een plan van aanpak gemaakt voor het woordenschatonderwijs in uw eigen groep.

Wat u verder nog moet weten…

 • Tijdens de cursus gebruiken we het boek Met woorden in de weer van Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft. U ontvangt dit boek bij de eerste bijeenkomst.
 • Er is een aparte cursus voor leerkrachten bao (S1500), voor onderwijsassistenten bao (S1501) en voor onderwijsassistenten s(b)o (S1502).
 • Ook logopedisten kunnen een bijdrage leveren aan woordenschatuitbreiding. Als zij de beschreven didactiek gebruiken, kunnen zij beter aansluiten bij het woordenschatonderwijs op school. Met de kennis en vaardigheden die zij in de cursus opdoen, zijn zij beter in staat om leerkrachten te ondersteunen.

Reactie eerdere cursisten
‘Erg prettig, die verschillende werkvormen.’
‘Ik kan de praktische kennis nu beter plaatsen binnen een theoretisch kader.’
‘Praktisch en informatief. Ik heb veel goede ideeën opgedaan.’


Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van zes uur

Studiebelasting

34 SBU

StADAP

30 punten
Inschrijfformulier 
Data schooljaar 2019-2020
Donderdag 21 november 2019, 23 januari 2020

Tijd
10.00-16.00 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 630,- per deelnemer, inclusief boek, cursusmap en lunch 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Guyanne van der Horst
g.vanderhorst@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599