sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

NT2 voor onderwijsassistenten sbo/so/vso/pro (S1516)

Deskundige hulp bieden bij taalonderwijs aan nieuwkomers in het speciaal onderwijs

Voor wie is de cursus bedoeld?
Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners sbo/so/vso/pro
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De meeste nieuwkomers komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas. Ze hebben daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren. Daarna stromen ze in bij het reguliere basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Soms komen ze meteen al in het speciaal onderwijs terecht. De kans is groot dat u als onderwijsassistent gevraagd wordt om te helpen bij de opvang van deze kinderen en de lessen Nederlands als tweede taal. Om u daarbij op weg te helpen is deze praktische cursus ontwikkeld waarin we antwoord geven op vragen als: hoe leert u deze leerlingen zo snel mogelijk de taal die ze op school nodig hebben, hoe vergroot u zo snel mogelijk hun woordenschat en welke woorden biedt u daarbij aan, welke speciale lesmaterialen zijn er en hoe zet u de reguliere methoden in?

Inhoud

 • leren van een nieuwe taal
 • klankonderwijs
 • woordenschatonderwijs
 • mondelinge taalvaardigheid
 • technisch en begrijpend lezen

In deze cursus is veel gelegenheid om met de cursusleiding en andere cursisten van gedachten te wisselen over uw eigen ervaringen met het onderwijs aan nieuwkomers.

Resultaat

 • U kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • U weet wat goed NT2-onderwijs is.
 • U weet welke doelen het NT2-onderwijs heeft.
 • U kent het belang van klankonderwijs.
 • U heeft uw kennis uitgebreid over woordenschatdidactiek en het kiezen van het aanbod.
 • U heeft kennisgemaakt met een aantal materialen voor nieuwkomers.
 • U weet hoe u taalproductie uitlokt bij de verschillende nieuwkomers.
 • U heeft kennis over het technisch leesonderwijs aan nieuwkomers.
 • U heeft uw kennis over het lezen van zaakvakteksten met NT2-leerlingen uitgebreid.
 • U kent de mogelijkheden van een Taalronde en kunt deze kennis inzetten bij uw lessen.

Wat u verder nog moet weten...
Er is een aparte cursus NT2 voor onderwijsassistenten die werkzaam zijn in het basisonderwijs (S1514).

Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
6 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Donderdag 30 januari en 13 februari 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 325,-  per deelnemer, inclusief cursusmap 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Guyanne van der Horst
g.vanderhorst@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599