sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Motiverend leesonderwijs s(b)o (S2103)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten s(b)o
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?

Wat is voor u een goede instructie bij het leesonderwijs? Afgelopen decennia is veel wetenschappelijk onderzoek verschenen over preventie van leesproblemen. De resultaten van deze onderzoeken geven aanleiding tot optimisme. Veel problemen kunnen voorkomen worden als de kwaliteit van de instructie verbetert. Instructie kan immers veel doelgericht en intensiever. Daarnaast kan het vergroten van leesplezier en leesmotivatie voorkomen dat grote groepen leerlingen stagneren in de leesontwikkeling. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van principes uit het LIST-project. LIST is een leesinterventieproject bedoeld voor scholen voor primair onderwijs (regulier en speciaal), (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs die (bijna) al hun leerlingen functioneel geletterd willen afleveren en die de leraren in de gelegenheid willen stellen hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het leesonderwijs te vergroten.

Cursusinhoud
Bijeenkomst 1: motiverende voortgezet technische leeslessen; morgen meteen toe te passen, zonder aanschaf van een dure methode. Na deze bijeenkomst weet u, wat uw rol is binnen het voortgezet leesonderwijs en welke instructie er toe doet.
Bijeenkomst 2: voorbereidend lezen in de kleutergroepen en het hanteren van essentiële thema’s daarbij. Het op een boeiende manier voorlezen aan de kinderen maakt deel uit van deze training. U leert hoe u verschillende denkniveaus bij de leerling aanspreekt en differentiatie aanbrengt in uw lesgeven.
Bijeenkomst 3: aanvankelijk lezen: wat is een effectieve aanpak in groep 3 en wat is niet effectief? Bij deze aanpak maakt u gebruik van uw eigen methode aanvankelijk lezen als bronnenboek. De leerkracht wordt weer eigenaar van het leesonderwijs. U leert als professional de ballast bij het aanvankelijk lezen te onderscheiden van hetgeen “er toe doet”.

Doel van de cursus
De cursist is na het volgen van deze cursus in staat om de leesprestaties van de leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs te verhogen tot een niveau dat de leerlingen functioneel geletterd het onderwijs verlaten.

Registerleraar
Deze cursus wordt in de loop van 2017 ter validering aangeboden aan Registerleraar.
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2017-2018
15 januari, 29 januari, 5 maart 2018

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
CED-Groep Rotterdam

Kosten
€ 495,- per deelnemer

Aantal deelnemers
Het minimaal aantal deelnemers is 8, maximaal aantal is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Annette Dekkers
a.dekkers@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599