sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Motiverend leesonderwijs s(b)o (S2103)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten sbo/so
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Door een kwalitatief goede instructie kunnen veel leesproblemen voorkomen worden, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zorgen leesplezier en -motivatie ervoor dat de leesontwikkeling niet stagneert. Tijdens deze cursus ontwikkelt u kennis en vaardigheden om motiverend leesonderwijs te geven! We maken gebruik van principes uit het leesinterventieproject LIST. Dit project is voor scholen voor primair onderwijs (regulier en speciaal), (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs die hun leerlingen functioneel geletterd willen afleveren. 

Inhoud
Bijeenkomst 1: We bespreken motiverende voortgezet technische leeslessen die u morgen meteen kunt toepassen, zonder een dure methode te hoeven aanschaffen. Na deze bijeenkomst weet u wat uw rol is binnen het voortgezet leesonderwijs en welke instructie ertoe doet.
Bijeenkomst 2: Voorbereidend lezen in de kleutergroepen en het hanteren van essentiële thema’s daarbij. Boeiend voorlezen aan de kinderen maakt deel uit van deze training. U leert hoe u verschillende denkniveaus bij de leerling aanspreekt en differentiatie aanbrengt in uw lesgeven.
Bijeenkomst 3: Aanvankelijk lezen. We gaan in op aanpakken in groep 3 die wel of niet effectief zijn. U gebruikt uw eigen methode aanvankelijk lezen als bronnenboek. U leert hoe u weer eigenaar wordt van het leesonderwijs – u scheidt de ballast van hetgeen er werkelijk toe doet.

Resultaat
U kunt de leesprestaties van uw leerlingen tot een dusdanig niveau verhogen, dat zij functioneel geletterd het onderwijs verlaten!

Wat u verder nog moet weten...

Deze cursus wordt binnenkort ter validering aangeboden aan Lerarenregister.

Aantal cursusbijeenkomsten

Drie bijeenkomsten van drie uur
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
De data voor het nieuwe schooljaar zijn nog niet gepland. Heeft u belangstelling, dan kunt u het inschrijfformulier invullen (met eventueel een kortingscode). Zodra de data bekend zijn zullen wij u informeren en kunt u uw inschrijving bevestigen of intrekken.

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 595,- per deelnemer, inclusief cursusmap (prijs schooljaar 2018-2019)

Aantal deelnemers
Het minimaal aantal deelnemers is 8, maximaal aantal is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding

Annette Dekkers
a.dekkers@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599