sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Motiverend leesonderwijs s(b)o (S2103)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten sbo/so cluster 4
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Door een kwalitatief goede instructie kunnen veel leesproblemen voorkomen worden, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zorgen leesplezier en -motivatie ervoor dat de leesontwikkeling niet stagneert. Tijdens deze cursus ontwikkelt u kennis en vaardigheden om motiverend leesonderwijs te geven! We maken gebruik van principes uit het leesinterventieproject LIST. Dit project is voor scholen voor primair onderwijs (regulier en speciaal), (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs die hun leerlingen functioneel geletterd willen afleveren. 

Inhoud
Voorbereidend lezen in de kleutergroepen
• hanteren van essentiële thema’s
• boeiend voorlezen aan de kinderen
• hoe spreekt u de verschillende denkniveaus aan bij de leerling?
• differentiatie toepassen

Aanvankelijk lezen
• welke aanpakken in groep 3 zijn wel of niet effectief
• uw eigen methode voor aanvankelijk lezen als bronnenboek
• eigenaar worden van het leesonderwijs
• wat is ballast en wat doet er werkelijk toe?

Voortgezet lezen
• motiverende voortgezet technische leeslessen die u morgen meteen kunt toepassen
• uw rol is binnen het voortgezet leesonderwijs
• welke instructie doet ertoe?

Resultaat

  • U kunt de leesprestaties van uw leerlingen tot een dusdanig niveau verhogen, dat zij functioneel geletterd het onderwijs verlaten!
  • U  weet hoe u de doelen van beginnende geletterdheid kunt koppelen aan de concrete context van een prentenboek.
  • U weet hoe u in het aanvankelijk leesproces de meest effectieve interventies uit uw methode filtert aan de hand van zeven praktisch blokjes.
  • U weet hoe u leerlingen kunt motiveren voor het lezen van verschillende genres.
  • U bent bekend met de eenvoudige lesopzet voor groep 4 tot en met 8 waarin alle leerlingen minimaal 20 minuten lekker lezen en de leerkracht ook.

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
21 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Woensdag 27 november 2019, 15 januari en 5 februari 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 655,- per deelnemer, inclusief cursusmap 

Aantal deelnemers
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding

Annette Dekkers
a.dekkers@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599