sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat (v)s(b)o (S2188)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten van scholen waar Nieuwsbegrip al wordt gebruikt en die goed op de hoogte zijn van de basisprincipes van de methode. De cursus Nieuwsbegrip en Woordenschat is voor gevorderden.
Direct inschrijven
Nieuwsbegrip in het (v)s(b)o
Nieuwsbegrip is heel goed te gebruiken in het (v)s(b)o. Omdat er wekelijks teksten op verschillende niveaus worden aangeboden, te beginnen met AVI E-3, is het goed mogelijk om te differentiëren. Met behulp van speciale software is het mogelijk de leesteksten voor te laten lezen. Leerlingen met een geringe technische leesvaardigheid kunnen op die manier toch de tekst lezen. De voorleessoftware is ook beschikbaar voor de les over de anderetekstsoort en bij het oefenen met de woorden kan de tekst nog eens worden beluisterd. De voorleessoftware is ook beschikbaar voor de les over de andere tekstsoort en bij het oefenen met de woorden kan de tekst nog eens worden beluisterd. Wilt u extra werken aan woordenschat? volg dan deze cursus.

Waar gaat de cursus over?
Tijdens het lezen van teksten komen de leerlingen onbekende woorden tegen. Uw leerlingen moeten zich die onbekende woorden eigen zien te maken. Hoe kunt u de verschillende Nieuwsbegriplessen inzetten voor het leren achterhalen van woordbetekenissen en het leren van woorden?

Cursusinhoud
In deze module wordt  kort uitgelegd hoe het proces van woordenschatverwerving in elkaar zit. Ook behandelen we de relaties tussen begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat. We laten zien hoe u met de actuele woorden van de Nieuwsbegriplessen een stevige impuls geeft aan uw woordenschatonderwijs.
Met behulp van theorie en actieve werkvormen gaan we in op de volgende vragen:

  • Hoe kan ik de digibordtools gebruiken bij Nieuwsbegrip en Woordenschat?
  • Hoe kunnen mijn leerlingen de woordhulp op het stappenplan lezen van Nieuwsbegrip gebruiken bij het lezen van teksten?

Wat u verder nog moet weten...

Registerleraar
Deze cursus is met 3 RU opgenomen in registerleraar.nl.
Inschrijfformulier
Datum schooljaar 2017-2018
31 mei 2018

Plaats
Rotterdam

Tijd
18.30-21.30 uur

Kosten
€ 195,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18

Inhoudelijke informatie
Yvet van Noordt
y.vannoordt@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599