sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Opbrengstgericht spelen in de onderbouw, s(b)o (S3217)

Durven we nog te spelen?

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten onderbouw s(b)o
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over? 
Ervaart u een spanningsveld tussen opbrengstgericht werken en spelend leren? Deze cursus is met name bedoeld voor leerkrachten van groep 1 en 2 die kleuters recht willen doen door hen meer te laten spelen. In de cursus bespreken we het genoemde spanningsveld en nemen we het aspect van de regeldruk rond het registreren en doelgericht plannen onder de loep. Kennis en vaardigheden rondom spel en spelend leren worden verdiept. In groep 1 en 2 verschilt de didactiek met het schoolse leren. Doelen worden bij voorkeur flexibel gepland, omdat de ontwikkeling van kleuters niet precies voorspelbaar is. Leerlijnen en SLO-doelen geven houvast, maar kunnen niet op vaste volgorde doorgewerkt worden. Hoe kunnen we opbrengstgericht onderwijs en spelend leren koppelen? Aan het einde van de cursus kunnen de deelnemers rijke speel-leeromgeving scheppen, spelsituaties mogelijk maken en nieuwe inhouden aanreiken. Verder krijgen de cursisten tips voor het plannen en registreren van aanbod.

Cursusinhoud
Bijeenkomst 1

 • inleiding op spel en leren in het huidige onderwijs aan kleuters
 • theorie 1: wat verstaan we onder spel?
 • inhoud regeldrukagenda en wat betekent dat voor de eigen praktijk?
 • spelend leren en toch opbrengstgericht
 • focus op vaardigheden deel 1: speelleeromgeving, durf je zelf te spelen?
 • opdrachten voor op werkvloer
Bijeenkomst 2 
 • uitwisseling van ervaringen
 • theorie 2: spelontwikkeling, kenmerken spel, soorten spel
 • vrij spelen: hoe zetten we dat in?
 • focus op vaardigheden van de leerkracht deel 2: observeren, meespelen met, spelen met jongens
 • inleiding op het opbrengstgericht werken in 4D en de relatie met spelend leren
 • opdracht voor op werkvloer

Bijeenkomst 3

 • uitwisseling van ervaringen
 • observeren van verschillen in spelontwikkeling
 • opbrengstgericht werken: efficiënt inrichten cyclisch model 4D uit Kleutersprongen, handzame themaplanningen en doelenoverzichten
 • presentaties van deelnemers over spelsituaties in hun groep en plannen voor de eigen praktijk
Wat u verder nog moet weten…
Als u deze cursus op maat voor uw bestuur of school inkoopt, kunnen we ook klassenbezoeken opnemen om zo feedback te geven op vaardigheden en zo versterken we de leeropbrengst voor deelnemers.

Registerleraar
Deze cursus is met 20 RU opgenomen in registerleraar.nl.
Inschrijfformulier
Data en plaatsen schooljaar 2017-2018
S3217 Utrecht: 4 april, 18 april, 23 mei 2018

Tijd
13.30-16.30 uur
 
Kosten
€ 495,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18

Cursusinformatie
Suze van de Pol-Lengton
s.vandepol@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599