sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Het lerende brein sbo/so/vso/pro (S4169)

Hoe de ontwikkeling van executieve functies het leerproces beïnvloeden.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten en ib’ers sbo/so docenten en zorgcoördinatoren vso/pro

Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Er is steeds meer bekend over het functioneren van het brein. Maar wat kunt u ermee in de klas? Wat is de rol van executieve functies bij het leren? De neuropsychologische invalshoek, die het uitgangspunt is van deze cursus, geeft u een frisse blik op het lesgeven. Door te begrijpen wat er tijdens de les in het brein van leerlingen gebeurt, kunt u uw handelen nog nauwkeuriger afstemmen op dat wat leerlingen op dat moment nodig hebben.

Inhoud

 • informatieverwerking van ons brein
 • rol van executieve functies bij het leren (aan de hand van inspirerende, interactieve werkvormen)
 • analyseren hoe een schoolopdracht van invloed is op het lerende brein
 • praktijkopdracht
 • ondersteunen van het lerende brein
 • stimuleren van de ontwikkeling van het lerende brein
 • verdiepen van uw leerkrachtvaardigheden
 • informatieverwerking en de verschillen tussen leerlingen
 • ondersteunen van het leerproces 
 • tegemoetkomen aan specifieke onderwijsbehoeften
 • stimuleren van de ontwikkeling van executieve functies

Resultaat

 • U heeft basale kennis over het lerende brein.
 • U weet hoe leerkrachtvaardigheden (‘breinsleutels’) invloed uitoefenen op het lerende brein.
 • U kunt deze leerkrachtvaardigheden bewust inzetten om ervoor te zorgen dat opdrachten goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van de leerlingen.
 • U weet welke belemmeringen kinderen bij het leren kunnen ervaren, wanneer bepaalde functies in het brein onvoldoende of anders ontwikkeld zijn of tijdelijk minder goed functioneren.
 • U weet dat kinderen door deze belemmeringen specifieke onderwijsbehoeften hebben en hoe u hieraan tegemoet kunt komen.
 • U kunt theoretische kennis toepassen in praktijksituaties.

Wat u verder nog moet weten

 • De cursus is blended. Naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk. 
 • De leeromgeving is toegankelijk met alle devices en browsers (Internet Explorer vanaf versie 10). Google Chrome werkt het beste.
 • Bij deze cursus hoort het boek Breinsleutels. U krijgt het bij de eerste bijeenkomst uitgereikt. 

Aantal cursusbijeenkomsten 
U start deze cursus met een e-learningmodule in een online leeromgeving van de CED-Groep.
Daarna volgen twee bijeenkomsten van drie uur.
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Donderdag 7 november en 12 december 2019

Tijd
14.00-17.00 uur 

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 570,- per deelnemer inclusief het boek Breinsleutels, e-learningmodule en cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Dirk Jan Begemann 
d.begemann@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599