sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Coöperatieve leerstrategieën sbo/so/vso/pro (S4705)

Driedubbele opbrengsten met Coöperatieve leerstrategieën in het speciaal onderwijs

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten en docenten sbo/so/vso/pro
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Coöperatieve leerstrategieën zijn een krachtig onderwijsmiddel. Door de juiste inzet van coöperatieve leerstrategieën zorgt u voor een grotere betrokkenheid van leerlingen en een verbetering van hun samenwerkingsgedrag in uw klas. Door coöperatieve leerstrategieën op de juiste wijze in te zetten in uw lessen werkt u aan:

 • meer effectieve leertijd
 • meer interactie over de leerstof en meer oefenkansen
 • betere aansluiting bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van leerlingen, waardoor leerlingen zich competent voelen
 • een versterkt sociaal klimaat
 • een goed georganiseerd klassenmanagement

Wanneer past deze cursus bij u?

 • Als u opbrengstgericht wilt werken. Onderzoek wijst uit dat prestaties van leerlingen toenemen bij de inzet van coöperatieve leerstrategieën.
 • Als u minder frontaal wilt lesgeven, maar juist meer gevarieerd en interactief, om beter aan te sluiten bij de diverse onderwijsbehoeften.
 • Als u het sociale klimaat in uw klas wilt versterken

Inhoud

 • structureel Coöperatief leren en de effecten
 • de principes en aanpak van Prof. Dr. Spencer Kagan
 • leren stimuleren
 • acht didactische structuren
 • klassenmanagement

Resultaat

 • U kent de acht coöperatieve basisleerstrategieën en kunt deze toepassen.
 • U heeft kennis en vaardigheden om significant meer effectieve leertijd te realiseren.
 • U kunt meer interactie over de leerstof en meer oefenkansen voor de leerlingen realiseren.
 • U kunt het sociaal klimaat versterken en sociale vaardigheden van leerlingen helpen ontwikkelen.
 • U kunt leerlingen leren verwoorden hoe ze hun opdrachten kunnen aanpakken en problemen kunnen oplossen.
 • U kunt een goed georganiseerd klassenmanagement realiseren en een gezamenlijke verantwoording.
 • U heeft kennis en vaardigheden om met de juiste inzet van coöperatieve leerstrategieën grotere betrokkenheid van de leerlingen te realiseren en het samenwerkingsgedrag in de klas te verbeteren.

Wat u verder nog moet weten…

 • Voor leerkrachten die deze basiscursus reeds gevolgd hebben is er nu ook een vervolgcursus (S4702). Voor leerkrachten uit het speciaal(basis)onderwijs is er ook een aparte cursus (S4705)
 • Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister. (opnieuw indienen!)

Reacties eerdere cursisten
‘Super interessante, praktische cursus. Ik kan de werkvormen direct toepassen in mijn lessen!’
‘Fijn dat er ook input voor kleuters is gegeven.’
‘Goede basis gekregen met bruikbare praktijkvoorbeelden.’
‘Prima cursus, leuk voor het hele team!’

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
9 SBU
Inschrijfformulier
Data, plaatsen en tijden schooljaar 2019-2020
Woensdag 22 april, 3 juni, en 24 juni 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 525,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Dirk Jan Begemann
D.Begemann@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599