sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De Vreedzame School voor nieuwe leerkrachten, zml (S4824)

Beste vrienden, beste burgers

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten van zml-scholen waar De Vreedzame School reeds is ingevoerd.
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Bent u een nieuwe leerkracht op een Vreedzame School voor zml? In twee cursusbijeenkomsten raakt u vertrouwd met het programma, de werkwijze en de belangrijkste principes van De Vreedzame School.

Inhoud

 • achtergronden, werkvormen en doelen van het programma De Vreedzame School
 • zelf ervaren van de (coöperatieve) werkvormen
 • suggesties om het programma zelfstandig in de vingers te krijgen

Resultaat

 • U kent de achtergronden, uitgangspunten, doelen en opbouw van het programma De Vreedzame School.
 • U kent de lesblokken van het programma en de doelen ervan. U kunt deze in uw eigen groep inzetten.
 • U kunt de kenmerkende principes van De Vreedzame School inzetten (o.a. opstekers en afbrekers, het stappenplan voor conflicten en de emotiethermometer).
 • U heeft kennis van de manier waarop afspraken geborgd kunnen worden in het programma van uw school.

Wat u verder nog moet weten...

 • Meer informatie over De Vreedzame School en de Vreedzame wijk vindt u op www.devreedzameschool.nl.
 • Deze training kan ook bovenschools worden georganiseerd.

Reacties eerdere cursisten
‘Ik heb goed inzicht gekregen in de doelstelling van De Vreedzame School. Het waren twee superdagen, jammer dat het afgelopen is.’

Aantal cursusbijeenkomsten

Twee bijeenkomsten van drie uur

Registerleraar
6 RU

Inschrijfformulier
Data schooljaar 2018-2019
7 november 2018, 9 januari 2019.

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Hilversum

Kosten
€ 265,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Bob Vloedbeld
b.vloedbeld@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599