sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

De Vreedzame School voor nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten zml (S4824)

Beste vrienden, beste burgers

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten en onderwijsassistenten van zml-scholen waar De Vreedzame School reeds is ingevoerd.
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Bent u een nieuwe leerkracht of onderwijsassistent op een Vreedzame School voor zml? In twee cursusbijeenkomsten raakt u vertrouwd met het programma, de werkwijze en de belangrijkste principes van De Vreedzame School.

Inhoud

 • achtergronden, werkvormen en doelen van het programma De Vreedzame School
 • zelf ervaren van de (coöperatieve) werkvormen
 • suggesties om het programma zelfstandig in de vingers te krijgen

Resultaat

 • U kent de achtergronden, uitgangspunten, doelen en opbouw van het programma De Vreedzame School.
 • U kent de lesblokken van het programma en de doelen ervan. U kunt deze in uw eigen groep inzetten.
 • U kunt de kenmerkende principes van De Vreedzame School inzetten (o.a. opstekers en afbrekers, het stappenplan voor conflicten en de emotiethermometer).
 • U heeft kennis van de manier waarop afspraken geborgd kunnen worden in het programma van uw school.

Wat u verder nog moet weten...

 • Meer informatie over De Vreedzame School en de Vreedzame wijk vindt u op www.devreedzameschool.nl.
 • Deze training kan ook bovenschools worden georganiseerd.
 • Deze cursus staat geregistreerd in Lerarenportfolio.nl. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio.

Reacties eerdere cursisten
‘Ik heb goed inzicht gekregen in de doelstelling van De Vreedzame School. Het waren twee superdagen, jammer dat het afgelopen is.’

Aantal cursusbijeenkomsten

Twee bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
6 SBU

Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Woensdag 30 oktober 2019 en 8 januari 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 290,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Hélène Dongelmans
h.dongelmans@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599