sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Interne begeleiding sbo/so/vso/pro (S5102)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten en docenten sbo/so/vso/pro
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Wilt u zich specialiseren tot intern begeleider binnen het speciaal onderwijs? In deze cursus maakt u kennis met alle aspecten van de interne begeleiding. Naast theoretische inleidingen en praktijkopdrachten is er veel ruimte voor reflectie op uw taken als ib’er. De eindopdracht voor deze cursus is het maken van een ontwikkelingsplan voor uw eigen school.

Inhoud

 • planmatig denken en handelen binnen de diverse vakgebieden (spelling, lezen, rekenen, NT2, het jonge kind en sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • opbrengstgericht en datagestuurd werken
 • samenwerking met diverse externe partners
 • zicht op kwaliteit volgens het nieuwe onderzoekskader
 • gespreksvoering met collega's
 • leiden van  opbrengstgerichte groeps- en leerlingbespreking
 • omgaan met weerstanden
 • kwaliteitszorg planning

Resultaat

 • U kent de kenmerken van interne begeleiding op verschillende niveaus.
 • U weet hoe u begeleidende gesprekken moet voeren.
 • U weet hoe u een vergadering moet leiden.
 • U weet hoe er planmatig gewerkt kan worden aan diverse vakgebieden (spelling, lezen, rekenen, NT2, het jonge kind en sociaal-emotionele ontwikkeling).
 • U kunt alle externe samenwerkingspartners benoemen en weet wanneer u ze moet inschakelen.
 • U kent de kwaliteitseisen volgens het nieuwe onderzoekskader.
 • U kunt weerstanden onderkennen en u heeft handvatten om er adequaat mee om te gaan.
 • U kunt werken volgens een planning van de kwaliteitszorg.

Wat u verder nog moet weten…

 • De cursus is blended. Naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk.
 • De leeromgeving is toegankelijk met alle devices en browsers (Internet Explorer vanaf versie 10). Google Chrome werkt het beste.
 • Aan het eind van de cursus wordt een deelnemerscertificaat voor nascholing van de CED-Groep uitgereikt. Daarvoor moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: u heeft ten minste tachtig procent van de bijeenkomsten bijgewoond en de opdrachten voldoende uitgevoerd (dit laatste ter beoordeling door de cursusleider).

Reacties eerdere cursisten
‘Ik heb veel geleerd van deze praktische cursus.’
‘Met deze cursus heb ik afgelopen jaar de ib-taken op school kunnen uitvoeren.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Acht bijeenkomsten van zes uur

Studiebelasting
126 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
19 september, 7 november *16 december 2019, 16 januari, 13 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei 2020
*De cursus is op donderdagen gepland met als uitzondering 16 december; dit is een maandag.

Tijd
10.00-16.00 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 2.699- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Ivonne van Eerd
i.vaneerd@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599