sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Verdiepingscursus Interne begeleiding sbo/so/vso/pro (S5104)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Ervaren intern begeleiders (basiscursus afgerond) sbo/so/vso/pro
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over? 
Heeft u de Basiscursus Interne begeleiding gevolgd en bent u toe aan verdieping? Dan is de Verdiepingscursus Interne begeleiding echt iets voor u. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van een hele dag.

Inhoud

 • verdieping op data-analyse met een koppeling naar het aanbod in de klas
 • coaching van leerkrachten 
 • introductie op human dynamics, transactionele analyse en breinleren
 • verdieping van opbrengstgericht werken met betrekking tot gedrag

Resultaat 

 • U kunt op basis van data-analyse een koppeling maken tussen verkregen toetsresultaten en het aanbod in de klas.
 • U heeft uw coachingskwaliteiten verder ontwikkeld en geoefend. 
 • U heeft een introductie gekregen op human dynamics, transactionele analyse en breinleren en kunt deze kennis toepassen in uw werkomgeving.
 • U bent bekend met de principes van opbrengstgericht werken aan gedrag en weet hoe u deze gaat toepassen bij u op school.

Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van zeven uur

Studiebelasting 
Informatie volgt
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Donderdag 9 januari, 5 maart, 28 mei en 25 juni 2020 

Tijd
09.30-16.30 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 1.199,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie 
Ivonne van Eerd
i.vaneerd@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599