sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Seksuele vorming in het (v)so (S5872)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten s(b)o en docenten vso

Waar gaat de cursus over?
De CED-Groep en Rutgers hebben hun krachten gebundeld en zich ingespannen voor een sterke verankering van het onderwerp seksuele en relationele vorming binnen het speciaal onderwijs. Binnen deze samenwerking zijn vele producten specifiek voor het speciaal onderwijs ontwikkeld, zoals leerlijnen, een ouderbrochure en een koppeling van materialen aan de leerlijn. Al deze materialen zijn vrij beschikbaar via de pagina www.seksuelevorming.nl/vso. Maar hoe kunt u op school al deze materialen goed inzetten? Hoe plant u het onderwerp seksuele vorming goed in het lesprogramma? En hoe gaat u om met lastige situaties als u het onderwerp seksuele vorming in de klas bespreekt? Voor al dit soort vragen is de training Seksuele vorming in het (v)so ontwikkeld.

Cursusinhoud
Tijdens deze training bereidt u zich gedegen voor op het geven van seksuele vorming in het (voortgezet) speciaal onderwijs. U leert hoe u samen met uw team een visie kunt bepalen en hoe u ouders bij het thema kunt betrekken. U leert werken met de leerlijn seksuele vorming. Ook doet u kennis, vaardigheden en inzichten op die nodig zijn om onderwijs hierover te geven. En u maakt kennis met materialen die u tijdens de les in kunt zetten.

Doel van de cursus
Na deze training van twee bijeenkomsten kan de cursist…

 • leerlingen begeleiden in hun seksuele ontwikkeling
 • seksualiteit en seksueel gedrag bespreekbaar maken
 • werken met de leerlijn seksuele vorming
 • een doorlopende leerlijn implementeren
 • een gezamenlijk gedragen visie formuleren
 • in gesprek gaan met ouders

Registerleraar
Deze cursus wordt in de loop van 2017 ter validering aangeboden aan Registerleraar.
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2017-2018
16 januari, 6 februari 2018

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 295,- per deelenemer

Groepsgrootte
Minimaal 8 maximaal 18

Inhoudelijk informatie en cursusleiding
Dirk Jan Begeman
d.begeman@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599