sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Seksuele vorming in het (v)so (S5872)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten (v)so
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De CED-Groep en Kenniscentrum Rutgers maken zich sterk voor een sterke verankering van de seksuele en relationele vorming binnen het speciaal onderwijs. Inmiddels zijn er specifiek voor het speciaal onderwijs veel producten ontwikkeld, zoals leerlijnen, een ouderbrochure en een koppeling van materialen aan de leerlijn. Al deze materialen zijn vrij beschikbaar via de pagina www.seksuelevorming.nl/vso. Maar hoe zet u deze materialen goed in binnen uw school? Welke plek heeft seksuele en relationele vorming in het lesprogramma? En hoe gaat u om met lastige situaties tijdens de les? Voor al dit soort vragen is de training Seksuele vorming in het (v)so ontwikkeld.

Inhoud
Tijdens deze training bereidt u zich gedegen voor op het geven van seksuele vorming in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Onderwerpen die aan bod komen:

 • samen met het team een visie bepalen op dit onderwerp 
 • betrekken van ouders 
 • de leerlijn seksuele vorming
 • kennis, vaardigheden en inzichten die u nodig heeft voor de lessen seksuele vorming 
 • kennismaking met materialen die u tijdens de les kunt inzetten

Resultaat

 • U kunt leerlingen begeleiden in hun seksuele ontwikkeling.
 • U kunt seksualiteit en seksueel gedrag bespreekbaar maken.
 • U kunt werken met de leerlijn seksuele vorming.
 • U kunt een doorlopende leerlijn implementeren.
 • U kunt een gezamenlijk gedragen visie formuleren.
 • U kunt in gesprek gaan met ouders.

Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur

Registerleraar
Deze cursus wordt in 2018 ter validering aangeboden aan Registerleraar.
Inschrijfformulier

Data schooljaar 2018-2019
8 januari, 29 januari 2019 Inschrijven is niet meer mogelijk

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 295,- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemer is 8, maximum is 18.

Inhoudelijk informatie
Dirk Jan Begemann
d.begemann@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599