sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Lead Like a Champion sbo/so/vso/pro (S7042)

Een training voor de onderwijskundig leiders in het speciaal onderwijs

Voor wie is de training bedoeld?
Schoolleiders sbo/so/vso/pro
Direct inschrijven
Waar gaat de training over?
In deze training Lead Like a Champion over opbrengstgericht leiderschap, maakt de cursist kennis met de hefbomen die hiervoor nodig zijn.
Centraal staan de volgende vragen:

 • Wat maakt onderwijs effectief?
 • Hoe kunnen schoolleiders het beste datagestuurd en opbrengstgericht leidinggeven aan hun teams?
 • Hoe kunnen schoolleiders bijdragen tot het verhogen van de resultaten van de leerlingen?
 • Hoe geven schoolleiders onderwijskundig leiding aan de professionals voor de klas en zorgen ze voor een lerende schoolcultuur?

Scholen zijn ten eerste effectief als ze hele goede leerkrachten hebben die hun tijd effectief besteden aan het geven van heel goede lessen. En ten tweede: als ze een schoolleider hebben die het voor elkaar krijgt dat goede leerkrachten de goede dingen doen. Het blijkt dat excellente schoolleiders succes hebben, omdat ze de prioriteit leggen bij de ontwikkeling van de leerkracht. Zij besteden veel tijd aan observeren en feedback geven. Belangrijke steekwoorden zijn: datagestuurde instructie; veelvuldig observeren en gerichte feedback; plannen, tijd vinden; professionaliseren van het team; een schoolcultuur scheppen gericht op leren.

Inhoud
De training Lead Like a Champion gaat over opbrengstgericht leiderschap. U maakt kennis met de hefbomen die hiervoor nodig zijn. De volgende thema’s komen aan bod:

 • Wat maakt onderwijs effectief?
 • Datagestuurde instructie
 • Hoe kunnen schoolleiders het beste datagestuurd en opbrengstgericht leidinggeven aan hun teams?
 • Hoe kunnen schoolleiders bijdragen aan betere resultaten van leerlingen?
 • Persoonlijk KoersOnderzoek
 • Hoe geven schoolleiders onderwijskundig leiding aan de professionals voor de klas?
 • Observatie en feedback
 • Hoe creëren schoolleiders een lerende schoolcultuur?
 • Professionele ontwikkeling
 • Aansturen van het team

Wat u verder nog moet weten...

 • De training is mede gebaseerd op de ervaringen die Paul Bambrick Santoyo opdeed in zijn werk als directeur van North Star Academies in Newark, New Jersey. Hij onderzocht welke vorm van leiderschap leidt tot effectief onderwijs waarin geweldig lesgeven leidt tot excellent leren. Hij deed dit door schoolleiders te observeren. Zijn vraag was: Waaraan besteden zij hun tijd? Zijn bevinding is dat de gemiddelde directeur minder dan 6% van zijn tijd besteedt aan het direct ondersteunen van de kwaliteit van leraren: observeren, feedbackgesprekken, professionalisering en ontwikkelgesprekken. Bij zeer succesvolle scholen ligt dit percentage vele malen hoger. Paul Bambrick Santoyo komt uit dezelfde praktijk als Doug Lemov, die het boek Teach Like a Champion schreef.
 • Voor schoolleiders uit het basisonderwijs is er een aparte training.
 • De cursus is blended. Naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten. In de leeromgeving is ook laagdrempelige uitwisseling van de cursisten mogelijk.
 • De online leeromgeving is toegankelijk met alle devices en browsers (Internet Explorer vanaf versie 10). Google Chrome werkt het beste. 

Reacties eerdere cursisten
‘Ik weet zeker dat de training een bijdrage heeft geleverd aan de bewustwording van mijn ontwikkelpunten.’ 
‘Het onderdeel ‘sturen op je uitstroom’ was voor mij nieuw. Ik ben uitgedaagd om me daar meer bewust mee bezig te gaan houden.’ 
‘Ik ben me bewuster geworden wat opbrengstgericht leiderschap inhoudt, heb handvatten gekregen om eraan te werken en ben ermee aan de gang gegaan.’ 

Aantal cursusbijeenkomsten
Zes bijeenkomsten van drieënhalf uur

Studiebelasting
42 SBU

Schoolleidersregister po/so
Lead Like a Champion is gecertificeerd als formeel aanbod bij de deelthema’s ‘Professionele Leergemeenschap’ en ‘Onderzoeksmatig werken’ uit het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’. 

Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Bij belangstelling kunt u een mail sturen naar cursusbureau@cedgroep.nl

Kosten
€ 2299,- per deelnemer, inclusief Persoonlijk KoersOnderzoek en cursusmap 

Groepsgrootte
Minimaal aantal deelnemers is 9, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Gerdien Griffioen
g.griffioen@cedgroep.nl 

 

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599