sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Masterclass Opbrengstgericht werken in 4D sbo/so/vso/pro (S7049)

Data, duiden, doelen, doen!

Voor wie is de masterclass bedoeld?
Directies en intern begeleiders sbo/so/svo/pro
Direct inschrijven
Waar gaat de masterclass over?
Wilt u een duurzame verandering in uw team realiseren? Deze masterclass, die uit vier trainingsdagen bestaat, legt hiervoor een gedegen basis. Het motto van de masterclass: leer zelf duiden en zelf doen.
De masterclass geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe organiseer ik binnen mijn school kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs dat rechtdoet aan verschillen tussen kinderen en toch uitvoerbaar blijft?
 • Hoe stimuleer ik mijn team om te denken en te werken vanuit het effect van hun onderwijs op de leerlingresultaten?
 • Hoe stimuleer ik een doelgerichte en planmatige ontwikkeling van mijn leraren?
 • Hoe werk ik aan een professionele leergemeenschap en leercultuur?
 • Hoe bouw ik een ondersteuningsstructuur (basis- en extra ondersteuning) die tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van álle leerlingen?
 • Hoe waarborg ik de kwaliteit en hoe vertaal ik dit naar mijn schoolplan? 

Inhoud
Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:

 • Data en Duiden: werken vanuit een ambitie en goed analyseren van data op beïnvloedbare onderwijskenmerken.
 • Hoe organiseer ik binnen mijn school kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs dat rechtdoet aan verschillen tussen kinderen en toch uitvoerbaar blijft?
 • Hoe stimuleer ik mijn team om te denken en te werken vanuit het effect van hun onderwijs op de leerlingresultaten?
 • Doelen en doen: stellen van een standaard voor leerkrachtgedrag.
 • Hoe stimuleer ik een doelgerichte en planmatige ontwikkeling van mijn leraren?
 • De ondersteuningsstructuur.
 • Hoe bouw ik een ondersteuningsstructuur (basis- en extra ondersteuning) die tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van álle leerlingen?
 • Hoe waarborg ik de kwaliteit en hoe vertaal ik dit naar mijn schoolplan?
 • De lerende cultuur.
 • Hoe werk ik aan een professionele leergemeenschap en leercultuur?

Resultaat

 • U kunt uw eigen ambities formuleren.
 • U kunt werken met een instrumentarium om de onderwijskwaliteit en de leeropbrengsten te meten en te analyseren.
 • U kunt een kwaliteitsanalyse van het huidige leerkrachtgedrag maken en verbeterpunten opstellen.
 • U kunt de kwaliteit van uw ondersteuningsstructuur analyseren en verbeterpunten aangeven.
 • U heeft handvatten om de huidige (lerende) cultuur te meten, te analyseren en een verbeterplan te schrijven.

Wat u verder nog moet weten... 

 • Tijdens de cursus krijgt u huiswerkopdrachten. Deze resulteren in een eenjarig plan dat is gericht op de kwaliteitsverbetering binnen uw school.
 • U kunt deze cursus in principe alleen volgen als u zich samen inschrijft. De cursus is voor  schoolleiders en intern begeleiders die samen de verantwoordelijkheid delen voor een school. U dient wel allebei een eigen inschrijfformulier in te vullen en te versturen.
 • De masterclass is zeer geschikt als start van een opbrengstgericht en passend onderwijstraject binnen één schoolbestuur of samenwerkingsverband. 
  Daarnaast kunt u altijd op maat een traject aanvragen voor uw school. We verzorgen een vierdaagse training op maat voor schoolbesturen en MT’s (directie en interne begeleiders). Daarbij is het maximum aantal deelnemers 12.
 • Deze cursus staat voor de deelnemende intern begeleider geregistreerd in Lerarenportfolio.nl. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio.

Reacties eerdere cursisten
We brachten de school in kaart en hebben alles ingedeeld in leerroutes en arrangementen. De CED-adviseur heeft ons daarbij steeds geïnspireerd door de juiste vragen te stellen. Nu we met vaste leerroutes en arrangementen werken, is er meer effectieve leertijd. Voorheen waren de leerkrachten vooral activiteitengericht, nu bedenken zij wat ze de leerlingen willen leren. Een wezenlijk andere benadering. Elke groep scoort nu significant beter op de Cito-lvs-toetsen. Trendanalyses laten over de hele linie progressie zien. Ik vind het belangrijk dat het werkplezier van de leerkrachten is vergroot. De wetenschap dat ze met de juiste doelen bezig zijn, geeft duidelijkheid en rust.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van zeven uur

Studiebelasting
48 SBU

Schoolleidersregister
Deze cursus is gecertificeerd voor:
• het professionaliseringsthema ‘omgaan met verschillen’ 
• het deelthema ‘professionele leergemeenschap’ (uit het thema ‘kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Inschrijfformulier
Plaats en data schooljaar 2018-2019
S7049C  Den Bosch: 28 maart, 18 april, 16 mei, 6 juni 2019

Plaats en data schooljaar 2019-2020

Utrecht (informatie volgt)

Tijd
09.30-16.30 uur

Kosten
€ 1.395,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 12.

Inhoudelijke informatie
Gerdien Griffioen
g.griffioen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar

Prima, veel geleerd, de masterclass was heel verhelderend!

Reactie van een cursist

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599