sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Teach Like a Champion (v)s(b)o (S7209)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten s(b)o en docenten vso
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De Basiscursus Teach Like a Champion is gebaseerd op het gelijknamige boek van Doug Lemov dat door de CED-Groep vertaald is voor de Nederlandse onderwijsmarkt. In de basiscursus worden de belangrijkste basistechnieken uit Teach Like a Champion behandeld. Deze technieken hebben te maken met het neerzetten van een sterke gedragscultuur, hoge verwachtingen hebben van leerlingen en het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen. Dit zijn mogelijk niet de eerste termen waar je aan denkt bij het speciaal onderwijs, maar uit de pilot komt naar voren dat veel Teachtechnieken ook zeer goed in het speciaal onderwijs in te zetten zijn, en met verrassend resultaat!

Cursusinhoud
U leert concreet te kijken welk gedrag leerlingen nodig hebben van hun leerkracht/docent om zelf gewenst gedrag te kunnen vertonen. Dit doen we aan de hand van hulpvragen die u vanuit uw team meeneemt. Centraal uitgangspunt: U kunt het gedrag van kinderen pas veranderen, als het gedrag van de leerkracht verandert.
Aan bod komen:

  • basistechnieken t.a.v. het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas
  • basistechnieken 'Hoge verwachtingen hebben van leerlingen'
  • basistechnieken t.a.v. leerlingen betrokken en geactiveerd houden tijdens de lessen
  • Teachtechnieken in relatie tot lesmodelen en opbrengstgericht werken

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Dit wordt ondersteund door voorbeelden uit de Nederlandse en Amerikaanse onderwijspraktijk.

Wat u verder nog moet weten…
Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. U krijgt tijdens de eerste bijeenkomst het boek Teach Like a Champion 2.0 uitgereikt.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de cursus twee maal video-opnamen maken van lessen waarin zij gebruik maken van Teachtechnieken. Het is van belang dat hierbij gebruik gemaakt wordt van toestemmingverklaringen van ouders. Voorbeelden hiervan kunt u bij de cursusleiding vragen.

Registerleraar
Deze  cursus is met 28 RU opgenomen in registerleraar.nl.
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2017-2018
15 november, 13 december 2017, 24 januari, 25 april 2018

Locatie
Utrecht

Tijd 
13.30-16.30 uur

Kosten
€ 675,- per deelnemer, inclusief boek: Teach Like a Champion 2.0 van Doug Lemov

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Dirk Jan Begemann
d.begemann@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

registerleraar
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599