sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Teach Like a Champion zml (S7210)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten zml
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Bent u op zoek naar praktische tools om meer grip te krijgen op klassenmanagement en leeropbrengsten? En wilt u leerlingen aanzetten tot actie tijdens de les? Maak dan kennis met Teach Like a Champion, het boek van Doug Lemov dat de CED-Groep vertaalde voor de Nederlandse onderwijsmarkt. In de basiscursus leert u werken met de belangrijkste basistechnieken van Teach Like a Champion. Deze technieken hebben te maken met het neerzetten van een sterke gedragscultuur, het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen en met het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen.  We maken gebruik van praktijkvoorbeelden, eigen video-opnamen, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. 

Inhoud
U leert concreet te kijken welk gedrag leerlingen van u nodig hebben om zélf gewenst gedrag te kunnen vertonen. Dit doen we aan de hand van hulpvragen die u vanuit uw team meeneemt. Centraal uitgangspunt: u kunt het gedrag van kinderen pas veranderen als het gedrag van de leerkracht verandert. 
Aan bod komen:

 • basistechnieken voor het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas
 • basistechnieken 'hoge verwachtingen van leerlingen'
 • basistechnieken om leerlingen tijdens de les actief te krijgen en te houden
 • Teachtechnieken in relatie tot lesmodellen en opbrengstgericht werken

Resultaat

 • U kent de achtergronden en de opbouw van het boek Teach Like a Champion.
 • U bent getraind in diverse Teachtechnieken.
 • De kent de hoofdgedachten van Teach Like a Champion: controle van begrip, studiehouding, ratio en klascultuur. U kunt deze koppelen aan Teachtechnieken.
 • U kunt de technieken in de praktijk toepassen en reflecteren op uw eigen handelen.

Wat u verder nog moet weten…

 • Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u het boek Teach Like a Champion 2.0.
 • Gedurende de cursus maakt u tweemaal video-opnames van lessen waarin u Teachtechnieken gebruikt. Hiervoor is een toestemmingsverklaring van de ouders nodig; de cursusleiding heeft hier voorbeelden van.
 • Er is een aparte Basiscursus Teach Like a Champion voor leerkrachten die met kleuters werken (S7206).
 • Er is ook een  basiscursussen voor leerkrachten en docenten in het sbo/so/vso (S7209).

Reacties eerdere cursisten
‘Door Teach is er meer rust in mijn klas gekomen en kunnen de leerlingen beter leren.’
‘Inspirerend om te zien hoe je meer grip krijgt op de klas. De technieken zijn zó simpel. Veel dingen weet je al, maar je bent je er onvoldoende van bewust.’
‘De Teachtechnieken zijn heel verfrissend. Ik ga ze ook zeker gebruiken tijdens het coachen.’
‘Dit soort praktische dingen leer je op de pabo niet!’
‘Ik heb een grote klas. Met Teach is het eenvoudiger om zo’n grote groep te managen.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting

35 SBU

Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
10 oktober, 14 november 2019, 9 januari, *4 februari en 5 maart 2020
* De cursusdag is donderdag, met uitzondering van 4 februari; dat is een dinsdag.

Tijd 
14,00-17.00  uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 825,- per deelnemer, inclusief boek: Teach Like a Champion 2.0 van Doug Lemov en het bijbehorende zml-katern 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Dirk Jan Begemann
d.begemann@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599