sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Teach Like a Champion voor onderwijsassistenten sbo/so/vso/pro (S7211)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners sbo/so/vso/pro
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Bent u op zoek naar praktische tools om meer grip te krijgen op klassenmanagement en leeropbrengsten? En wilt u leerlingen aanzetten tot actie tijdens de les? Maak dan kennis met Teach Like a Champion. In de basiscursus leert u werken met de belangrijkste basistechnieken van Teach Like a Champion. Deze technieken hebben te maken met het neerzetten van een sterke gedragscultuur, het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen en met het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen.

Inhoud
U leert concreet te kijken welk gedrag leerlingen van u nodig hebben om zélf gewenst gedrag te kunnen vertonen. Centraal uitgangspunt: u kunt het gedrag van kinderen pas veranderen als u uw gedrag verandert. Aan bod komen:

 • basistechnieken voor het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas
 • basistechnieken 'hoge verwachtingen van leerlingen'
 • basistechnieken om leerlingen tijdens de les actief te krijgen en te houden

Resultaat

 • U kent de achtergronden en de opbouw van het boek Teach Like a Champion.
 • U bent getraind in diverse Teachtechnieken.
 • U kent de hoofdgedachten van Teach Like a Champion: controle van begrip, studiehouding, ratio en klascultuur. U kunt deze koppelen aan Teachtechnieken.
 • U kunt de technieken in de praktijk toepassen en reflecteren op uw eigen handelen.

Wat u verder nog moet weten…

 • Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u het boek Teach Like a Champion 2.0.
 • Gedurende de cursus maakt u tweemaal video-opnames van lessen waarin u Teachtechnieken gebruikt. Hiervoor is een toestemmingsverklaring van de ouders nodig; de cursusleiding heeft hier voorbeelden van.
 • Bekijk het overzicht met alle Teachtrainingen van de CED-Groep op : www.cedgroep.nl/teachtrainingen.

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
Informatie volgt
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Informatie volgt. Wilt u alvast op de belangstellendenlijst? Vul dan het inschrijfformulier in en wij zullen u direct informeren zodra nieuwe data bekend zijn.

Tijd
14.00-17.00  uur

Plaats
Rotterdam

Kosten 
€ 525,- per deelnemer, inclusief het boek Teach Like a Champion 2.0. en cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Dirk Jan Begemann
d.begemann@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599