sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Verdiepingscursus Taalcoördinator po (S1104)

Taalcoördinatoren 2.0

Voor wie is de cursus bedoeld?
Taalcoördinatoren po
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Is het al weer enige tijd geleden dat u de Basiscursus Taalcoördinator heeft gevolgd? Dan is deze cursus iets voor u! In vijf bijeenkomsten bent u weer helemaal bijgepraat en heeft u zicht op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen binnen uw vakgebied. De cursus is bedoeld voor ervaren taalcoördinatoren die behoefte hebben om hun taalkennis te actualiseren, uit te breiden en te verdiepen.

Inhoud
Verdieping in vijf ochtenden, met de volgende onderwerpen:

 • stellen: beter stelonderwijs, betere schrijfopdrachten en betere evaluatie
 • mondelinge taal: voldoende en effectief tijd besteden aan mondelinge vaardigheden, ook in relatie tot andere vakken
 • spelling: vakdidactiek
 • begrijpend lezen en luisteren: stimuleren van actief lezen
 • data, planning en effectief lesgeven

Resultaat 
Bijeenkomst 1: stelonderwijs

 • U heeft kennis van vaardigheden die nodig zijn bij het stellen en u weet welke aanpak van belang is bij het verbeteren van het stelonderwijs.
 • U heeft kennis van het beoordelen van stelproducten.
 • U weet hoe u de doorgaande lijn van het stelonderwijs kunt verbeteren.
 • U kunt een bestaande stelles optimaliseren.
 • U weet wat effectieve instructie bij stellen inhoudt.

Bijeenkomst 2: mondelinge taal

 • U breidt uw kennis en inzicht uit op het gebied van mondeling taalonderwijs en interactievaardigheden.
 • U maakt kennis met een aantal werkvormen en denkroutines.
 • U gaat als taalcoördinator bewuster om met taal in alle vakken en onderwijstijd aan mondelinge taal.

Bijeenkomst 3: spelling

 • U heeft kennis van effectieve didactiek bij het aanleren van spelling.
 • U heeft kennis van de cyclus van opbrengstgericht werken bij spelling (data, duiden, doelen, doen).
 • U kent de leerlijn spelling en kunt deze inzetten in het onderwijs.
 • U kunt een bestaande spellingles optimaliseren.
 • U weet wat effectieve activiteiten zijn om spelling in te oefenen.
 • U kunt onderbouwde leerstofkeuzes maken in uw spellingmethode.

Bijeenkomst 4: activerend begrijpend lezen en begrijpend luisteren

 • U heeft kennis van vaardigheden die nodig zijn bij het begrijpend lezen en u weet welke strategieën van belang zijn bij begrijpend lezen.
 • U kent de verschillende toetsen begrijpend lezen en luisteren.
 • U kunt de doorgaande lijn naar de onderbouw stimuleren.
 • U kunt een bestaande begrijpend leesles optimaliseren.
 • U weet wat effectieve instructie bij begrijpend lezen inhoudt.
 • U kunt differentiëren in drie groepen.

Bijeenkomst 5: planning en organisatie

 • U heeft handvatten voor het verbeteren van het taalbeleidsplan.
 • U heeft inzicht in effectief lerarengedrag en weet hoe u dit kunt verbeteren.
 • U heeft inzicht in de cyclus van data-duiden-doelen-doen.
 • U kunt doelgerichter omgaan met uw tijd als taalcoördinator.

Aantal cursusbijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
17 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Donderdag 16 januari, 5 maart, 9 april, 14 mei en 25 juni 2020

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Rotterdam

Kosten
€ 895,- per deelnemer, inclusief cursusmap 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Yvet van Noordt
y.vannoordt@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599