sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

DGM voor logopedisten intern begeleiders en taalcoördinatoren po/so (S1310)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Logopedisten, intern begeleiders en taalcoördinatoren po/so
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Professionals in het onderwijs en in de logopedische praktijk communiceren veel met kinderen. Hoe kunt u kinderen actiever laten meedenken in gesprekken? Hoe kunt u kinderen stimuleren tot nadenken en problemen oplossen? Met uitdagende denkgesprekken stimuleert u de taal-denkontwikkeling. In de cursus DGM, waarin praktijk en theorie worden afgewisseld, leert u hoe u de taal- denkontwikkeling van leerlingen stimuleert en maakt u kennis met de Vragenlijst Denkprocessen.

Inhoud
De cursus is gebaseerd op de principes van de Denkstimulerende gespreksmethodiek. Er komen verschillende taal-denkvaardigheden aan bod, afgestemd op het taal-denkontwikkelingsniveau van kinderen. Bijvoorbeeld oorzaak-gevolg redeneren, ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen. Ook plaatsen we DGM in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van communicatie. We besteden veel aandacht aan uw eigen interactievaardigheden. U wordt zich bewust van de manier waarop u communiceert.

Resultaat

 • U kent de uitgangspunten van goede interactie: taalaanbod, taalruimte en feedback.
 • U heeft uw vaardigheden uitgebreid om een denkgesprek te kunnen voeren.
 • U kunt vragen stellen die de taal-denkontwikkeling van kinderen stimuleren.
 • U kunt reacties van kinderen analyseren en hier adequaat op inspelen m.b.v. vereenvoudigings- en bemoeilijkingstechnieken, adequate feedback en reguleren.
 • U weet hoe u effectieve gesprekken kunt organiseren tijdens uw (les)activiteiten.
 • U kunt het diagnostisch instrument Even denken… Vragenlijst Denkprocessen doelgericht inzetten.
 • U heeft een denkstimulerende attitude ontwikkeld, zodat u kansrijke momenten voor het stimuleren van de taal-denkontwikkeling volop weet te benutten.

Extra informatie

 • Download hier een overzicht van alle ingeplande logopedistencursussen.
 • Er zijn drie trainingsdagen. Daarnaast zijn er praktijkopdrachten die ongeveer twintig uur studiebelasting vragen.
 • Als u minimaal negentig procent aanwezig bent en de praktijkopdrachten kwalitatief voldoende afrondt, ontvangt u na afloop een cursuscertificaat.

Reacties eerdere cursisten
‘Inspirerend en zeer leerzaam!’
‘Goed opgezet, duidelijke structuur.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van zes uur

Studiebelasting
35 SBU

StADAP
38 punten
 Inschrijfformulier
Data en plaats  schooljaar 2019-2020
S1310A  Zwolle: maandag 23 september, dinsdag 29 oktober en donderdag 28 november 2019
S1310B Utrecht: maandag 3 februari, dinsdag 3 maart en donderdag 2 april 2020

Tijd
9.30-16.00 uur

Kosten
€ 910- per deelnemer, inclusief lunch, de Vragenlijst Denkprocessen en cursusmap 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en  cursusleiding
Gusta Schreiner
g.schreiner@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599