sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Hoe verbeter ik mijn spellingonderwijs? bao (S1410)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten bao
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Veel kinderen hebben moeite met spelling, vooral met werkwoordspelling. Alle rijke en gedifferentieerde spellingmethoden ten spijt. Toch is het wel degelijk mogelijk om hen verder te helpen. In deze cursus krijgt u handvatten om uw spellingonderwijs te verbeteren. U krijgt inzicht in het werken met de leerlijn en de referentiekaders. Ook leert u hoe u uw lessen opbrengstgerichter maakt en vergroot u uw differentiatiecapaciteit.  

Inhoud

 • leerlijn spelling en referentieniveaus
 • datagestuurd en opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling
 • werken met een direct instructiemodel
 • een goede spellingles (basisarrangement)
 • convergente differentiatie: voor leerlingen die niet genoeg hebben aan het basisarrangement of meer dan gemiddeld presteren
 • weten wat werkt bij spelling
 • de schoolstandaard van uw school
 • groepsoverzichten spelling van Cito
 • leerlingen toewijzen aan arrangementen
 • een leerling met een OPP

Aan het eind van de cursus heeft u een nieuw groepsplan spelling voor uw eigen klas, met daarin een talentarrangement, basisarrangement, intensief arrangement en mogelijk een zeer intensief arrangement.

Resultaat

 • Vanuit het 4D-model (data–duiden–doelen–doen) kunt u data analyseren en duiden.
 • U bent bekend met de bewezen effectieve vakdidactiek van een goede spellingles.
 • U kent de doelen/tussendoelen die bij referentieniveau 1F en/of 1S horen.
 • U kunt onderbouwde keuzes maken bij het dispenseren van leerstof.
 • U weet wat u extra kunt doen voor spellingzwakke leerlingen.
 • U heeft een plan van aanpak gemaakt voor het spellingonderwijs in uw groep.

Wat u verder nog moet weten…

 • U krijgt huiswerkopdrachten die u in de klas moet uitvoeren. Het is dus van belang dat u zelf lesgeeft of de opdrachten kunt uitvoeren in de klas van een collega.
 • U kunt uw onderwijs nog verder verbeteren door directe feedback van een onderwijsadviseur bij klassenconsultaties. Hiervoor kan uw school een aparte offerte aanvragen. 

Reacties eerdere cursisten
‘Gelijk na de eerste les ben ik aan de slag gegaan met jullie manier. Dit heeft tot geweldige resultaten geleid!’ 
‘Wat een enthousiaste, kundige en duidelijke cursusleiding. Met de 'tools' die ik kreeg, kan ik mijn spellingsonderwijs zeker verbeteren.’


Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur 

Studiebelasting
18 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Woensdag 18 september, 9 oktober en 20 november 2019

Tijd
14.00-17.00 uur

Plaats
Eindhoven

Kosten
€ 545,- per deelnemer, inclusief cursusmap 

Aantal deelnemers
Het minimaal aantal deelnemers is 8, maximaal aantal is 18.

Informatie
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

Gelijk na de eerste les ben ik aan de slag gegaan met jullie manier en dit heeft tot geweldige resultaten geleid!

Jolanda, PCBS De Rank Rozenburg

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599