sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Onderwijsassistent woordenschatcompetent, bao (S1501)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Onderwijsassistenten bao
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Ook voor onderwijsassistenten is het fijn om meer achtergrondkennis te hebben over woordenschatdidactiek. In deze praktische cursus komen actuele inzichten op het gebied van woordenschatdidactiek en -uitbreiding aan de orde. Op welke manieren leert een kind woorden? Op welke manieren kunt u hier op aansluiten in uw dagelijkse omgang met de kinderen? Hoe kunt u differentiëren in de verschillende niveaus in uw groep? Al deze vragen komen in de cursus aan bod.

Cursusinhoud
Tijdens de 2 cursusdagen gaan we onder andere aan de slag met de viertaktdidactiek (School aan Zet, Verhallen en Van den Nuft). Na het selecteren van woorden (welke kiest u en waarom?) komen de vier didactische stappen om met de woorden aan de slag te gaan aan de orde. Tevens leert u differentiëren tussen de diverse kinderen. Doel van het woordenschatonderwijs is dat veel woorden beklijven en actief worden gebruikt. Er wordt daarom tijdens de cursus met veel verschillende werkvormen geoefend voor het inslijpen van nieuwe woorden. Deze manier van woorden leren is in veel schoolvakken toepasbaar zodat transfer naar andere vakken een logisch gevolg is.

Wat u verder nog moet weten…
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Met woorden in de weer van Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft. U krijgt dit boek bij de eerste bijeenkomst uitgereikt.
Voor onderwijsassistenten in het s(b)o is er een aparte cursus.
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020

Woensdag 26 februari en 8 april 2020

​Tijd
10.00-16.00 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
 
€ 495,- per deelnemer, inclusief boek, cursusmap en lunch (prijs 2018-2019).

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum 18.

Inhoudelijke informatie
Tanja Gerritsen
t.gerritsen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599