sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

NT2 in het basisonderwijs (S1510)

Taalonderwijs aan nieuwkomers

Voor wie is de cursus bedoeld?
Leerkrachten en logopedisten bao
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De meeste nieuwkomers komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas. Ze hebben daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren. Daarna stromen ze in bij het reguliere basisonderwijs. Vanaf dat moment bent u aan de beurt om ze op te vangen en ze zo goed mogelijk Nederlands te leren. Dit is een flinke uitdaging! Om u op weg te helpen is deze praktische cursus ontwikkeld waarin we antwoord geven op vragen als: hoe leert u deze leerlingen zo snel mogelijk de taal die ze op school nodig hebben, hoe vergroot u zo snel mogelijk hun woordenschat en welke woorden biedt u daarbij aan, hoe betrekt u de nieuwkomers bij de les, welke speciale lesmaterialen zijn er en hoe zet u de reguliere methoden in? In deze cursus is veel gelegenheid om met de cursusleiding en andere cursisten van gedachten te wisselen over uw eigen ervaringen met het onderwijs aan nieuwkomers. 
Deze cursus richt zich op leerkrachten die een of enkele nieuwkomers in de klas hebben en nog geen of weinig ervaring hebben met het onderwijs aan nieuwkomers. Voor leerkrachten van AZC-scholen of taalklassen is deze cursus minder geschikt.

Inhoud

 • theoretische kennis over NT2: leren van een nieuwe taal
 • klankonderwijs
 • woordenschatonderwijs
 • begrijpend luisteren en mondelinge taalvaardigheid
 • technisch en begrijpend lezen
 • materialen

Resultaat

 • U kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • U weet wat goed NT2-onderwijs is.
 • U weet welke doelen het NT2-onderwijs heeft.
 • U kent het belang van klankonderwijs.
 • U heeft uw kennis uitgebreid over woordenschatdidactiek en het kiezen van het aanbod.
 • U heeft kennisgemaakt met een aantal materialen voor nieuwkomers.
 • U weet hoe u taalproductie uitlokt bij de verschillende nieuwkomers.
 • U heeft kennis over het technisch leesonderwijs aan nieuwkomers.
 • U heeft uw kennis over het begrijpend lezen met NT2-leerlingen uitgebreid.

Extra informatie

Reacties eerdere cursisten
‘Ik ben na het volgen van de cursus goed toegerust om met NT2 leerlingen te gaan starten.'
‘Veel waardevolle tips opgedaan.’


Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
6 SBU
Inschrijfformulier
Data, plaats en tijd schooljaar 2019-2020
S1510A Utrecht:VOL woensdag 25 september en 9 oktober 2019 Tijd: 13.30-16.30 uur (Deze cursus heeft het maximum aantal deelnemers bereikt, u kunt zich voor deze locatie niet meer inschrijven.)
S1510B Rotterdam: VOL woensdag 6 november en 20 november 2019 Tijd: 14.00-17.00 uur (Deze cursus heeft het maximum aantal deelnemers bereikt, u kunt zich voor deze locatie niet meer inschrijven.)

S1510C ​Ede​: woensdag 22 januari en 5 februari 2020 ​Tijd​: 13.30-16.30 uur

Kosten

€ 325,- per deelnemer, inclusief cursusmap 

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Annemieke van de Kamp
a.vandekamp@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599