sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

NT2 voor onderwijsassistenten bao (S1514)

Deskundige hulp bieden bij taalonderwijs aan nieuwkomers

Voor wie is de cursus bedoeld?
Onderwijsassistenten bao
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
De meeste nieuwkomers komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas. Ze hebben daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren. Daarna stromen ze in bij het reguliere basisonderwijs. De kans is groot dat u als onderwijsassistent gevraagd wordt om te helpen bij de opvang van deze kinderen en de lessen Nederlands als tweede taal. Om u daarbij op weg te helpen is deze praktische cursus ontwikkeld waarin we antwoord geven op vragen als: hoe leert u deze leerlingen zo snel mogelijk de taal die ze op school nodig hebben, hoe vergroot u zo snel mogelijk hun woordenschat en welke woorden biedt u daarbij aan, welke speciale lesmaterialen zijn er en hoe zet u de reguliere methoden in?

Inhoud

 • leren van een nieuwe taal
 • klankonderwijs
 • woordenschatonderwijs
 • mondelinge taalvaardigheid
 • technisch en begrijpend lezen

In deze cursus is veel gelegenheid om met de cursusleiding en andere cursisten van gedachten te wisselen over uw eigen ervaringen met het onderwijs aan nieuwkomers.

Resultaat

 • U kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • U weet wat goed NT2-onderwijs is.
 • U weet welke doelen het NT2-onderwijs heeft.
 • U kent het belang van klankonderwijs.
 • U heeft uw kennis uitgebreid over woordenschatdidactiek en het kiezen van het aanbod.
 • U heeft kennisgemaakt met een aantal materialen voor nieuwkomers.
 • U weet hoe u taalproductie uitlokt bij de verschillende nieuwkomers.
 • U heeft kennis over het technisch leesonderwijs aan nieuwkomers.
 • U heeft uw kennis over het begrijpend lezen met NT2-leerlingen uitgebreid.

Wat u verder nog moet weten...
Er is een aparte cursus NT2 voor onderwijsassistenten die werkzaam zijn in het sbo/so (S1516).

Aantal cursusbijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
6 SBU
Inschrijfformulier
Data, plaats en tijd schooljaar 2019-2020
S1514A Rotterdam: donderdag 14 november en 28 november 2019 Tijd: 14.00-17.00 uur
S1514B Utrecht: woensdag 18 maart en 8 april 2020 Tijd: 13.30-16.30 uur

Kosten
€ 325- per deelnemer, inclusief cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Annemieke van de Kamp
a.vandekamp@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599