sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Taalcoördinator vo (S1106)

Een goede taalcoördinator maakt het verschil!

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten en taalcoördinatoren vo
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?
Elke school wil de taalvaardigheid van haar leerlingen stimuleren. Het taalniveau mag immers geen belemmering vormen om de leerstof bij alle vakken te begrijpen en om daar adequaat over te communiceren. Een goed functionerend taalbeleidsplan is hierbij van wezenlijk belang. Het opstellen of actualiseren van een taalbeleidsplan is slechts een van de verantwoordelijkheden van de taalcoördinator. De taalcoördinator is ook verantwoordelijk voor het verbeteren van de didactische vaardigheden van alle docenten, het afnemen van taaltoetsen en het kiezen van (extra) methodes. Ook kan de taalcoördinator binnen de school fungeren als taalcoach. In deze basiscursus ontwikkelt u de kennis en vaardigheden die u als taalcoördinator nodig heeft. 

Inhoud

 • factoren die het taal/leesonderwijs beïnvloeden (op school-, groeps- en leerlingniveau)
 • recente ontwikkelingen in het taal/leesonderwijs
 • taalgericht vakonderwijs
 • vormgeven taalbeleid 
 • analyseren en duiden van taaldata verkregen uit landelijk genormeerde volgtoetsen
 • veranderingsprocessen
 • innovatie- en implementatieprocessen
 • coachen en begeleiden
 • een taalbeleidsplan voor uw eigen school

Resultaat

 • U heeft kennis en inzicht in factoren die het taal-/leesonderwijs beïnvloeden (op school-, groeps- en leerlingniveau). Hiermee kunt u bevorderen dat de leerlingresultaten verbeteren.
 • U kunt de taaldata van landelijk genormeerde volgtoetsen analyseren en duiden; hiermee kunt u het taalbeleid mede vormgeven.
 • U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in het taal-/leesonderwijs en taalgericht vakonderwijs. 
 • U heeft kennis van veranderingsprocessen. 
 • U heeft vaardigheden ontwikkeld die van belang zijn in innovatie- en implementatieprocessen.
 • U heeft vaardigheden ontwikkeld om docenten te coachen en te begeleiden.
 • U heeft een taalbeleidsplan opgesteld voor uw eigen school.

Wat u verder nog moet weten…

 • Voorafgaand aan de opleiding is er een (telefonische) intake om uw eigen schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen te bespreken.
 • De vijf bijeenkomsten hebben een interactief karakter: uw eigen inbreng staat voorop. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer.
 • U krijgt een lijst met verplicht te lezen literatuur die u zelf moet aanschaffen.
 • Voor het opstellen en invoeren van een taalbeleidsplan kunt u extra begeleiding op school inkopen. U kunt hiervoor een apart offerte vragen.
 • Online-leeromgeving: naast de cursusbijeenkomsten gaat u ook werken in de online-leeromgeving van de CED-Groep. Deze leeromgeving geeft toegang tot cursusinhoud en toepassingsopdrachten.

Reacties eerdere cursisten
‘De cursus geeft een duidelijk overzicht van de verschillende aspecten van taalbeleid.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drieënhalf  uur

Studiebelasting
35 SBU
Inschrijfformulier

Data schooljaar 2019-2020
Woensdag 13 november, 11 december 2019, 15 januari, 4 maart, en 1 april 2020

Tijd
16.30-20.00 uur

Plaats
CED-Groep, Rotterdam

Kosten
€ 1299,- per deelnemer, inclusief cursusmap en een eenvoudige maaltijd

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 7, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding 
Marijke Bakker
marijke.bakker@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599