sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Krachtig schrijfonderwijs vo (S1651)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten Nederlands vo 

Waar gaat de cursus over?
Schrijfvaardigheid kan veel meer zijn dan het geven van een schrijfopdracht en die vervolgens nakijken. Is uw schrijfonderwijs nog up-to-date? Welke kennis en vaardigheden heeft de leerling nodig en hoe worden deze binnen de verschillende vakken ingezet? Hoe bereidt u leerlingen beter voor op het examen en een vervolgstudie? In deze training leert u hoe u uw schrijfonderwijs bij het vak Nederlands kunt optimaliseren en u krijgt zicht op een vakoverstijgende aanpak ter verbetering van het schrijfonderwijs op uw school.

Inhoud
Bijeenkomst 1:
inzicht in de manier waarop leerlingen leren schrijven
procesgerichte schrijfdidactiek
werkvormen bij fases in schrijfproces
referentieniveaus
evaluatie eigen schrijfonderwijs, -curriculum en -opdracht
Bijeenkomst 2:
genreanalyse maken van een vaktekst
werkvormen genredidactiek
modelen
werken met rubrics en ontwikkelen van rubric bij geanalyseerde vaktekst
referentieniveaus schrijven
niveaus van schrijfontwikkeling
Bijeenkomst 3:
analyse leerlingproducten
rol van (formatieve) feedback
rol van rubrics bij feedback en het volgen van ontwikkelingen van leerlingen
maken van een groepsplan
werkvormen koppelen aan fases van schrijfonderwijs
vakoverstijgend plan van aanpak maken
Bijeenkomst 4:
zelfbeoordeling
peerfeedback als onderdeel van het schrijfproces
stimuleren en voorbereiden van peerfeedback
vakoverstijgend werken
Bijeenkomst 5:
presentaties huiswerkopdrachten

Resultaat

 • U weet hoe leerlingen leren schrijven.
 • U weet wat procesgerichte schrijfdidactiek is.
 • U kent enkele werkvormen bij fases in het schrijfproces.
 • U kent de referentieniveaus voor schrijven.
 • U kent de niveaus van schrijfontwikkeling.
 • U kunt het eigen schrijfonderwijs en het eigen schrijfcurriculum op school evalueren.
 • U kunt de schrijfopdrachten van leerlingen analyseren en evalueren.
 • U kunt een genreanalyse maken van een vaktekst.
 • U kent diverse werkvormen voor genredidactiek.
 • U kunt modelen.
 • U kent de rol van (formatieve) feedback.
 • U kunt rubrics ontwikkelen bij een geanalyseerde vaktekst.
 • U kent de rol van rubrics bij feedback en het volgen van de ontwikkeling van leerlingen.
 • U kunt een groepsplan maken.
 • U kunt werkvormen koppelen aan verschillende fases van het schrijfonderwijs.
 • U kunt een vakoverstijgend plan van aanpak maken.

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister. 

Aantal cursusbijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting
58 SBU

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus is dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 895,- per deelnemer, inclusief cursusmap en eenvoudige maaltijd

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Marijke Bakker
marijke.bakker@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599