sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Werken met Nieuwsbegrip vo (S2183)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten Nederlands vo

Waar gaat de cursus over?
Deze cursus is bedoeld voor docenten die sinds kort met Nieuwsbegrip werken of daarmee gaan starten. Alle ins en outs van Nieuwsbegrip en goed onderwijs in begrijpend lezen in het vo worden in vogelvlucht behandeld. De kennis en vaardigheden zijn onmiddellijk toepasbaar in de groep. De cursus sluit goed aan bij docenten die op school beter gebruik willen maken van de lesmethode.
 
Inhoud

 • goed onderwijs in begrijpend lezen: didactiek en werkvormen
 • Nieuwsbegrip: niveaus, leesstrategieën, lesmodel en toetsingsmogelijkheden
 • differentiëren met Nieuwsbegrip
 • aansluiting van Nieuwsbegrip op de referentieniveaus
 • Nieuwsbegrip Basis en Nieuwsbegrip XL: haal eruit wat erin zit

Tijdens de cursus wisselt u uw ervaringen uit met uw medecursisten.

Resultaat

 • U heeft basishandvatten om uw begrijpend leesonderwijs adequaat vorm te geven.
 • U weet hoe u leerlingen kunt begeleiden bij het verder ontwikkelen van hun begrijpend leesvaardigheden en hoe u leerlingen hierin steeds meer zelfstandigheid kunt geven.
 • U kent de uitgangspunten, materialen en opbouw van de Nieuwsbegrip.
 • U kent de meerwaarde van Nieuwsbegrip XL ten opzichte van Nieuwsbegrip Basis.
 • U kunt goed uw weg vinden op de website van Nieuwsbegrip.
 • U heeft inzicht in de lesopbouw, leerlijn, het gebruik van verschillende stappenplannen en de differentiatiemodellen voor begrijpend lezen en u kunt dit in de praktijk toepassen.
 • U kunt leerlingresultaten correct interpreteren en leerinhouden hierop afstemmen.

Wat u verder nog moet weten...

 • Kijk voor meer informatie over Masterclasses Nieuwsbegrip (teamtrainingen) op www.nieuwsbegrip.nl.
 • Er zijn aparte basiscursussen voor het werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs (S2181) speciaal onderwijs (S2182), de isk (S2185) en het mbo (S2186).
 • Voor logopedisten en remedial teachers is er de cursus Werken met Nieuwsbegrip op individuele basis (S2180).
 • Alle cursussen met open inschrijving over het werken met Nieuwsbegrip vindt u op www.cedgroep.nl/nieuwsbegripcursussen.

Aantal bijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Studiebelasting
3 SBU

Schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur.

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599