sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Werken met Nieuwsbegrip in de isk (S2185)

Voor wie is de cursus bedoeld?
NT2-docenten op de isk die nog weinig ervaring hebben in het werken met Nieuwsbegrip.

Waar gaat de cursus over?
Om te werken aan begrijpend lezen en woordenschat zetten veel isk’s Nieuwsbegrip in, naast de NT2-methode. Dit programma is echter niet ontwikkeld voor nieuwkomers. Waar en wanneer kunt u Nieuwsbegrip voor deze doelgroep inzetten en hoe haalt u het beste uit het materiaal?

Inhoud

 • didactiek begrijpend lezen, leesstrategieën en woordenschat
 • inhoud en didactische opbouw van Nieuwsbegrip
 • inzet van Nieuwsbegrip in een NT2-traject
 • mogelijkheden om meer uit het Nieuwsbegrip te halen

Resultaat

 • U bent bekend met de didactische opzet en achtergronden van Nieuwsbegrip.
 • U kunt binnen het programma het juiste niveau kiezen, passend bij het NT2-niveau en het uitstroomperspectief.
 • U kunt het materiaal en de werkwijze aanpassen aan NT2-leerlingen.
 • U kunt aanvullende woordenschatopdrachten ontwikkelen.

Aantal bijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur.

 
Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inlichtingen en cursusleiding
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599