sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Werken met Nieuwsbegrip en Woordenschat in het vo/mbo (S2189)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten Nederlands vo/mbo

Waar gaat de cursus over?
Tijdens het lezen van teksten komen leerlingen moeilijke en onbekende woorden tegen. In deze cursus koppelen we de theorie op een actieve manier aan de praktijk. U krijgt uitleg over de theorie van woordenschatverwerving. Daarnaast gaan we in op de woordhulp, op het stappenplan lezen van Nieuwsbegrip en op de manier waarop u de woordenschatoefeningen van Nieuwsbegrip XL kunt inzetten in uw woordenschatonderwijs.

 
Inhoud
 • proces van woordenschatverwerving
 • relatie tussen begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat
 • impuls voor het woordenschatonderwijs met de actuele woorden van de Nieuwsbegripslessen
 • digibordtools bij Nieuwsbegrip en Woordenschat
 • woordenschatoefeningen van Nieuwsbegrip XL

Resultaat

 • U kent de theorie en de basisprincipes van woordenschatverwerving en weet hoe leerlingen hun woordenschat uitbreiden.
 • U weet hoe u de woordenschatoefeningen van Nieuwsbegrip XL kunt inzetten in uw woordenschatonderwijs.
 • U bent zich bewust van de rol van woordenschat binnen begrijpend lezen en u kent de relatie tussen woordenschat en begrijpend lezen.
 • U kent de begrippen Mattheüseffect en dekkingspercentage.
 • U kent het verschil tussen impliciete en expliciete woordenschat.
 • U weet wanneer Nieuwsbegrip kan worden ingezet voor woordenschatuitbreiding.
 • U kunt een woordenschattoets samenstellen op www.nieuwsbegrip.nl.
 • U kunt Nieuwsbegrip als bron voor woordenschatuitbreiding gebruiken.
 • U kent de stappen van de Viertakt van Verhallen en weet hoe deze terugkomen binnen Nieuwsbegrip.
 • U weet hoe woordafleidingsstrategieën kunnen worden aangeleerd (onder andere door modelen).

Wat u verder nog moet weten...

Reacties eerdere cursisten
‘Fijne interactie en ervaringsuitwisseling.’
‘Goede ideeën opgedaan, veel aan gehad.’

Aantal bijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Studiebelasting
3 SBU

Schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur.
 
Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599