sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuwsbegrip: omgaan met verschillen in de groep vo (S2192)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo die Nieuwsbegrip al gebruiken

Waar gaat de cursus over?
Nieuwsbegrip besteedt structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën: essentiële elementen om een goede lezer te worden. Met Nieuwsbegrip kan de hele groep tegelijkertijd met hetzelfde actuele onderwerp bezig zijn, terwijl de leerlingen toch allemaal op hun eigen niveau werken. Hoe benut u deze mogelijkheid om te differentiëren optimaal? U leert het in deze cursus.

Inhoud
Tijdens deze cursusbijeenkomst leert u hoe u op basis van toetsresultaten het juiste niveau aan een leerling toewijst. U krijgt concrete handvatten om in uw klas met niveaugroepen te werken. Zo werken alle leerlingen, ook de betere lezers, op het niveau dat bij hen past en hen uitdaagt.

Resultaat

  • U bent bekend met de differentiatiemogelijkheden binnen Nieuwsbegrip.
  • U weet hoe u kunt differentiëren, onder andere in instructie.
  • U kunt heterogene groepjes indelen op basis van toetsresultaten.
  • U kunt werken met het fasemodel. 

Wat u verder nog moet weten...
Kijk voor teamtrainingen bij de Masterclasses Nieuwsbegrip.

Aantal bijeenkomsten
Eén bijeenkomst van drie uur

Studiebelasting
3 SBU

Schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur.

 
Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599