sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuwsbegrip: De docent als rolmodel vo (S2196)

Hoe model ik begrijpend lezen voor de leerlingen?

Voor wie is de cursus bedoeld? 
Docenten vo die Nieuwsbegrip al gebruiken

Waar gaat de cursus over?
Wilt u het tekstbegrip van uw leerlingen verbeteren? Het modelen van leesstrategieën – ofwel hardop denkend voordoen – is een zeer krachtig didactisch instrument. Niet voor niets speelt dit een belangrijke rol in de lessen van Nieuwsbegrip. In deze cursus leert u hoe u effectief modelt en nog meer uit het programma haalt. De cursus is bedoeld voor gevorderde docenten, die Nieuwsbegrip al gebruiken. 

Inhoud
Een goede instructie van de docenten is doorslaggevend voor het leersucces van leerlingen. Het modelen van leesstrategieën – waarbij een leesexpert hardop denkt – draagt bij aan een beter tekstbegrip van leerlingen. Modelen is een krachtig didactisch instrument bij begrijpend lezen waar in de lessen van Nieuwsbegrip veel gebruik van wordt gemaakt. Maar hoe gaat dat modelen in zijn werk?
In deze cursus besteden we aandacht aan:

 • strategieën voor begrijpend lezen
 • modeling als didactisch concept bij begrijpend lezen
 • modeling: voorbereiden en oefenen Nieuwsbegrip-digibordtools (hoe werken ze en hoe zet u ze in?)
 • strategielessen 
 • rolwisselend lezen

Resultaat

 • U bent bekend met de functie van de leesstrategieën van Nieuwsbegrip.
 • U kent de belangrijkste didactische uitgangspunten van Nieuwsbegrip (o.a. modeling en rolwisselend lezen).
 • U heeft goed inzicht in uw eigen rol tijdens de lessen Nieuwsbegrip.
 • U kunt de diverse Nieuwsbegripstrategieën hardop denkend voordoen (modeling). 
 • U bent bekend met de inhoud van de strategielessen en weet hoe u deze inzet.
 • Bij het hardop denkend voorlezen kunt u de relevante digibordapplicaties gebruiken.
 • U kunt met de leerlingen rolwisselend lezen in de groep. U weet wanneer u klassikaal werkt en wanneer u leerlingen de rol van expert kunt laten overnemen.

Wat u verder nog moet weten...
Bekijk alle teamtrainingen op www.nieuwsbegrip.nl/trainingen.

Studiebelasting
3 SBU

Schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur.

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
nieuwsbegriptrainingen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599