sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aan de slag met Newswise in het vo (S2304)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten Engels vo

Waar gaat de cursus over?
Werkt u sinds kort met Newswise of gaat u ermee starten? Met deze cursus haalt u alles uit het programma wat erin zit. Alle ins en outs van Newswise en goed begrijpend leesonderwijs in het vo worden in vogelvlucht behandeld. U leert hoe u leerlingen kunt begeleiden bij het inzetten van strategieën bij begrijpend lezen in het Engels en hoe u leerlingen hierin steeds meer zelfstandigheid kunt geven door middel van rolwisselend leren. Tijdens de cursus wisselt u ideeën en ervaringen uit met de andere cursisten.


Inhoud

 • goed onderwijs in begrijpend lezen: didactiek en werkvormen
 • aansluiting van Newswise op de referentieniveaus
 • Newswise: haal eruit wat erin zit
 • differentiëren met Newswise

Resultaat

 • U heeft kennis van de ontwikkeling van begrijpend lezen.
 • U heeft kennis van de didactische uitgangspunten bij begrijpend leesonderwijs.
 • U kunt modelen.
 • U heeft kennis van het programma Newswise (onder andere doelen en leerlijn).
 • U kent de lesopbouw van Newswise.
  o U weet uit welke stappen een les bestaat.
  o U kent de belangrijkste kenmerken en het doel van elke stap.
  o U weet hoe elke stap bijdraagt aan het ontwikkelen van begrijpend leesvaardigheden.
  o U weet hoe u keuzes kunt maken tussen verschillende onderdelen.
 • U kent de materialen van Newswise (onder andere website, teksten, opdrachten, filmpjes, toetsen) en weet hoe u ze gebruikt.
 • U weet hoe u in uw klas kunt differentiëren met Newswise.

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus is er ook voor deelnemers uit het basisonderwijs (S2300) , het speciaal onderwijs (S2302) en het mbo (S2306).
Wilt u meer weten over Newswise of een proefabonnement nemen? www.newswise.nl

Studiebelasting
3 SBU

Schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur.

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Marianne Molendijk
m.molendijk@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599