sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aan de slag met Nieuwsrekenen in het vo (S3072)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo.

Wat is Nieuwsrekenen?

  • wekelijks levensechte rekenopgaven op zes niveaus
  • aan de hand van het onderwerp van Nieuwsbegrip
  • leerlingen voorbereiden op de rekentoets
  • meer plezier in rekenen!

Nieuwsrekenen is een aanvulling naast uw reguliere methode. U besteedt wekelijks een half uur of meer aan toepassingsopgaven. Hiermee bereidt u uw leerlingen goed voor op het rekenen bij alle vakken, werkt u met hen aan de doelen van het referentiekader en bereidt u hen voor op de rekentoets. Meer over Nieuwsrekenen.

Cursusinhoud
Rekenonderwijs is er uiteindelijk op gericht om leerlingen te leren hun rekenvaardigheden toe te passen in allerlei (functionele) dagelijkse situaties. Nieuwsrekenen kan een krachtige manier zijn om dit functionele rekenen van uw leerlingen te helpen ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat u de didactiek van Nieuwsrekenen goed in de vingers krijgt. Die didactiek heeft de CED-Groep vervat in een vaste aanpak.
De kernelementen daaruit en de stappen die u als docent daarbij kunt nemen, komen in de cursus uitgebreid aan bod. Uiteraard oefent u daar tijdens de cursusbijeenkomst intensief mee. Ten slotte is er aandacht voor de relaties van Nieuwsrekenen met de domeinen van het referentiekader, de vakleerlijnen en het protocol ERWD.

Schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur.

Kosten
€ 215,- per deelnemer, inclusief cursusmaateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Karin Snoodijk
k.snoodijk@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599