sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Het taallerende puberbrein vo (S4171)

Leer meer over executieve functies, het puberbrein en leren!

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo

Waar gaat de cursus over?
Er is steeds meer bekend over het functioneren van het brein. Maar wat kunt u ermee in de klas? Wat is de rol van executieve functies bij het leren? De neuropsychologische invalshoek die het uitgangspunt vormt voor deze cursus,  geeft docenten een frisse blik op het lesgeven. Door te begrijpen wat er gebeurt in het brein van leerlingen tijdens de les kunt u technieken uit veelgebruikte instructiemodellen verfijnen en uw handelen nauwkeuriger afstemmen op dat wat leerlingen op dat moment nodig hebben.

Inhoud
U ervaart u hoe ons brein informatie verwerkt en hoe onze executieve functies een rol spelen bij het leren. U hoort welke invloed veranderingen in het brein tijdens de puberteit op het lerende brein hebben. U onderzoekt hoe u het lerende puberbrein kunt ondersteunen en de ontwikkeling ervan kunt stimuleren door middel van uw leerkrachtvaardigheden en hoe u deze vaardigheden kunt verdiepen Dit doet u aan de hand van inspirerende, interactieve werkvormen. Vervolgens analyseert hoe een schoolopdracht een beroep doet op het lerende brein. Tijdens het tweede gedeelte van de dag leert u wat goede werkvormen uit het taalonderwijs bewerkstelligen in het lerende brein en hoe ze daardoor bijdragen aan het effectief opnemen en toepassen van taalkennis door leerlingen. U ervaart hoe u als professional de invloed van deze werkvormen kunt versterken.

Resultaat
Na afloop van de cursus geldt dat de cursist...

 • basale kennis heeft van het lerende brein
 • weet hoe docentvaardigheden (Breinsleutels) invloed uitoefenen op het lerende brein
 • deze docentvaardigheden bewust in kan zetten om ervoor te zorgen dat opdrachten goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van de leerlingen
 • kennis heeft van ontwikkelingen in het puberbrein
 • weet hoe deze ontwikkelingen het leren kunnen beïnvloeden
 • weet hoe goede werkvormen uit het taalonderwijs een positieve invloed uitoefenen op dit proces
 • weet hoe de invloed van deze werkvormen versterkt kan worden
 • theoretische kennis heeft gekoppeld aan situaties uit de onderwijspraktijk
 • theoretische kennis toe kan passen in praktijksituaties

Aantal bijeenkomsten
Eén bijeenkomsten van zeven uur.

Studiebelasting
7 SBU

Data en plaatsen schooljaar 2019-2020
De cursus wordt dit schooljaar niet ingepland voor het open aanbod. U kunt de training wel op offertebasis inkopen voor uw school of bestuur

Kosten
€ 395,- per deelnemer, inclusief cursusmap en reader

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie
Albert de Bruijn
a.debruijn@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599