sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

PeaceJam in Nederland vo (S4830)

Samenleven in Actie

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten vo, vso, mbo, die lesgeven in maatschappijvakken en/of burgerschapsvaardigheden
Direct inschrijven
Participerend burgerschap met PeaceJam 
Hoe geef je vorm aan Burgerschapseducatie? Hoe maak je thema’s als identiteit, duurzaamheid, deelname aan een democratie en omgaan met diversiteit begrijpelijk voor de leerlingen in jouw klas? Dit vraag om een vorm van leren, waarbij leerlingen theorie en praktijk met elkaar verbinden. Dat kan met het programma ‘Samenleven in actie’ van het ‘wereldprogramma’ PeaceJam. Dit lesprogramma laat jongeren daadwerkelijk participeren in de samenleving. Je kunt dit curriculum inzetten als projectweek of als structureel onderdeel van de lessen.

Waarom PeaceJam?
Wat PeaceJam bijzonder maakt, is dat het wordt geleid door veertien Nobelprijswinnaars van de Vrede. Zij willen hun ervaring, kennis en gedrevenheid doorgeven en jongeren laten ervaren dat zij de wereld om zich heen positief kunnen beïnvloeden. PeaceJam stimuleert jonge mensen om hun leiderschapskwaliteiten en sociale- en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Dit kunnen zij vervolgens inzetten voor een positieve verandering in henzelf, hun gemeenschap en de wereld. Maar liefs 1,2 miljoen jongeren van 20.000 scholen in 39 landen namen al deel aan dit programma. Als dát geen impact gaat hebben!

PeaceJam in Nederland: Samenleven in Actie
Met behulp van een Europese subsidie is het curriculum ‘Compassion in Action’ uit het Engels vertaald. In Nederland noemen we het ‘Samenleven in Actie’. Hiermee heb je een burgerschapsprogramma in handen, waarmee leerlingen, geïnspireerd door de Nobelprijswinnaars, vanuit hun persoonlijke invalshoek aan de slag gaan met thema’s als duurzaamheid, omgaan met verschillen en samenleven. Uiteindelijk organiseren de leerlingen zelf een actie of een project, om het geleerde in de praktijk te brengen.

Resultaat

 • Je hebt kennisgemaakt met de achtergronden en de opzet van dit internationale project.
 • Je hebt handvatten gekregen om het curriculum te implementeren op jouw school, met jouw leerlingen.
 • Je hebt beschikking over leerling materiaal , de algemene handleiding en enkele aanvullende materialen van deze pilot.
 • Je bent gecertificeerd om het curriculum te implementeren en uit te voeren op jouw school.
 • Je hebt inspiratie voor lokale projecten en acties en een stappenplan om leerlingen te helpen hun project voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren.

Extra informatie

 • Op verschillende plekken in de wereld worden tweedaagse PeaceJamconferenties georganiseerd, waar jongeren in contact kunnen komen met een Nobelprijswinnaar voor de vrede. In 2020 is er één gepland in België.
 • Omdat het een pilot is, nemen we na enkele maanden contact met je op om het curriculum en de implementatie op uw school te evalueren. Het resultaat wordt gebruikt om het curriculum beter te laten aansluiten op de Nederlandse context. 
 • Een PeaceJam slamm, een miniconferentie voor jongeren rond een bepaald thema staat voor 2020 in Nederland in de planning.
 • Jongeren kunnen hun (ideeën voor) acties pitchen op een slamm of een conferentie, of hun actie delen op de website van a billion acts of peace, of via sociale media rond dit project  en zo met hun lokale project deelnemen aan een internationale community.
 • Deze cursus verzorgen wij ook in company op scholen. Kijk op cedgroep.nl/peacejam of neem contact op met Marijke.bakker@cedgroep.nl voor meer informatie.

Aantal cursusbijeenkomsten
Één bijeenkomst van vier uur

Studiebelasting
4 SBU
Inschrijfformulier

Data schooljaar 2019-2020
Dinsdag 5 november 2019

Tijd
16.00-20.00 uur

Plaats
Utrecht

Kosten
€ 250,-  per deelnemer inclusief lichte maaltijd, werkmap en het curriculum ‘Samenleven in Actie’

Aantal deelnemers

Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18.

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Marijke Bakker
marijke.bakker@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599