sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Mentortraining, vo (S5080)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Mentoren vo

Waar gaat de cursus over?
In deze training komen de belangrijkste mentorvaardigheden aan bod. Relevante kennis wordt uitgebreid en het oefenen en toepassen van mentorklasactiviteiten en gesprekssituaties maakt deze cursus zeer praktijkgericht. U leert op een effectieve manier participeren in de zorg voor de leerlingen uit uw mentorklas.

Cursusinhoud
De bijeenkomsten starten met een korte theoretische uiteenzetting. Vervolgens nemen de persoonlijke ervaringen een belangrijke plaats in. Door gebruik te maken van intervisiemethoden en gesprekstechnieken wordt de transfer naar praktijksituaties bevorderd. Hierdoor ontstaat er een dubbel ‘loop’ van leren, zowel op inhouds- als op vaardigheidsniveau. U traint vaardigheden die bruikbaar zijn bij de uitvoering van mentortaken. De uitwisseling van inzichten en ervaringen met uw collega’s hebben een positief effect op de teamvorming en betrokkenheid bij het schoolbeleid. 
Aan de orde komen:

 • competentieprofiel van een mentor
 • rol van de mentor binnen het schoolondersteuningsprofiel
 • gesprekken met ouders, waaronder slechtnieuws- en tienminutengesprekken
 • omgaan met weerstanden in gesprekken met leerlingen en/of ouders
 • ontwikkeling van het groepsproces (en hoe u dat als docent positief kunt beïnvloeden)
 • veiligheid en regels: hoe ga je om met regels in de klas en binnen de school?
 • (cyber)pesten
 • conflictbemiddeling
 • intervisietechniek voor het bespreken van problemen binnen de klas
 • het ontwikkelen van een activiteitenkalender voor de mentorklas

Samen zoeken we naar een goede mix, passend bij de schoolsituatie en uw wensen.

Wat u verder nog moet weten
Elke cursist ontvangt het boekje Spellen voor de mentorgroep, zodat u de groepsdynamiek van uw mentorgroep op verschillende manieren positief kunt beïnvloeden.

Studiebelasting
27 SBU

Schooljaar 2019-2020
Deze cursus is dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Tijd
Vijf bijeenkomsten van drie uur.
 
Groepsgrootte
Minimaal aantal deelnemers is 6, maximum is 12.

Inhoudelijke informatie 
Karin Snoodijk
k.snoodijk@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599