sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Antipestcoördinator in het vo (S5254)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Antipestcoördinatoren, gedragsspecialisten, intern begeleiders in het voortgezet onderwijs
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over? 
Scholen hebben een wettelijke zorgplicht voor de veiligheid van leerlingen op school. Pestgedrag tussen leerlingen onderling zorgt voor onveiligheid. De school moet er o.a. zorg voor dragen dat bij één persoon ten minste de volgende taken zijn belegd: 1) het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en 2) het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.
De antipestcoördinator ontwerpt een passende aanpak. De antipestcoördinator coördineert alle acties totdat het pesten werkelijk is gestopt en communiceert naar alle betrokkenen. Preventie en advisering bij antipestbeleid zijn ook belangrijke taken van de antipestcoördinator.

Inhoud 
Dag 1:

 • wettelijk kader
 • taken en bevoegdheden: wat doet een antipestcoördinator?
 • het waarom en hoe van pesten
 • praktijksituatie
 • tips, tools en afhandelingsroutes
 • praktijksituaties

Dag 2:

 • cyberpesten
 • praktijksituaties
 • pestprotocol aanscherpen
 • beleid, beleidsontwikkeling en het belang van monitoren
 • preventie: basics voor collega’s
 • tips en tools
 • presentatie antipestcoördinator

Resultaat

 • U bent bekend met de Wet sociale veiligheid en de taken van de APC.
 • U kunt het pestgedrag bij u op school analyseren op het waarom en hoe met de daarvoor geleverde checklist.
 • U kent de 5-sporen-aanpak en kan die toepassen.
 • U kunt werken met een Pestprotocol.
 • U bent bekend met herstelrecht, steungroepen, klachtroutes, klachtrecht, strafrecht, civielrecht en weet hoe u daarvan gebruik kunt maken.
 • U weet wat cyberpesten/digitaal pesten/pesten via sociale media inhoud en u weet wat u er aan kan doen om dit te laten stoppen.
 • U kunt werken aan oplossingsgerichte aanpakken.
 • U bent in staat om de ontstane situatie te analyseren en om een brede aanpak te ontwerpen, die is gericht op het stoppen van de pesterijen. 
 • U coördineert de acties van de betrokken functionarissen.

Wat u verder nog moet weten...

 • Deze tweedaagse cursus wordt verzorgd door Anke Visser van SchoolVeiligheid. 
 • U krijgt een welgevulde cursusmap vol werkvormen en checklists mee. 

Aantal bijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van zeven uur

Studiebelasting
18 SBU
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Dinsdag 14 januari  en donderdag 30 januari 2020 

Tijd
09.00-16.00 uur

Plaats
Hilversum

Kosten
€ 745,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Meer informatie
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599