sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus interne vertrouwenspersoon, vo (S5261)

Voor wie is de training bedoeld?
Beginnende vertrouwenspersonen of vertrouwenspersonen die al langer als zodanig werkzaam zijn, maar hun kennis willen bijspijkeren.

Waar gaat de training over?
In deze cursus krijgt u een basistraining tot vertrouwenspersoon op school. U krijgt zicht op de onderdelen van deze taak en de bijbehorende werkzaamheden. Er wordt veel tijd ingeruimd voor het trainen van gesprekstechnieken en bespreken van casussen. Na deze training kunt u starten als vertrouwenspersoon (ook wel interne contactpersoon machtsmisbruik) op uw school.

Cursusinhoud

  • De taken van de interne vertrouwenspersoon en de functie van externe vertrouwenspersoon (indien aanwezig). Hoe verhoudt de taak van interne vertrouwenspersoon zich tot de externe vertrouwenspersoon, de directie, de klachtencommissie en het bevoegde gezag? Hoe ziet de klachtenregeling eruit?
  • Vertrouwen hebben in iemand. Wat heeft een leerling nodig om vertrouwen te hebben in de vertrouwenspersoon? Hoe ga je om met een klacht? Hoe handel je als vertrouwenspersoon in bepaalde situaties?
  • Meld- en aangifteplicht en het oefenen van de lastige gesprekken die je als vertrouwenspersoon moet voeren met ouders, leerlingen of collega’s.
  • Klachtroutes en de sociale kaart. Ook wordt aandacht besteed aan de proactieve en preventieve werkzaamheden van de vertrouwenspersoon in de eigen school. 

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt dit jaar niet ingepland voor het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen voor scholen en besturen. 
Individuele inschrijvers kunnen terecht bij Basiscursus vertrouwenspersonen nieuwe stijl vo (S5262)

Kosten
€ 695,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 18

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
j.meijboom@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599