sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl vo (S5262)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Startende vertrouwenspersonen vo
Direct inschrijven
Waar gaat de cursus over?  
Ieder bevoegd gezag moet over ten minste één vertrouwenspersoon beschikken die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Met deze praktische basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl wordt u toegerust om leerlingen, ouders of collega’s met klachten over de schoolsituatie, zorgvuldig te begeleiden. U krijgt informatie over de juridische kaders rondom klachtbehandeling, uw taken en uw plaats in de organisatie. Met actuele casuïstiek uit de onderwijspraktijk, oefent u de opvang en begeleiding van klagers en vergroot u tegelijkertijd uw communicatieve vaardigheden. Daarnaast leert u hoe u op basis van klachten komt tot beleidsadvisering in het kader van kwaliteitsverhoging en een veilig(er) schoolklimaat. De drie losse cursusdagen zijn verbonden door huiswerkopdrachten om de bestaande situatie rondom klachtbehandeling en zorg op uw eigen school in kaart te brengen. Daarnaast bespreekt u met de schoolleiding uw werkzaamheden als vertrouwenspersoon en uw plaats in de organisatie.


Inhoud  
Dag 1
 • wet- en regelgeving rondom klachten(behandeling) in het onderwijs (juridisch kader)
 • taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon en de plaats binnen de organisatie
 • praktijksituaties
 • klachtroutes
 • klachtregistratie
 • meld- en aangifteplicht
 • klachten over a-sociale media en dan?
 • praktijksituaties
Dag 2
 • professionele houding van de vertrouwenspersoon
 • communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken
 • praktijksituaties: oefenen in opvang en begeleiding van klagers (ouders/leerlingen en personeelsleden)
 • valkuilen in het vertrouwenswerk
 • inzicht in gedrag van klagers alsmede verweerders
Dag 3
 • toets
 • onderwijskundige klachten/passend onderwijs
 • praktijksituatie
 • organisatiebewustzijn
 • kwaliteitsverhoging/beleidsadvisering
 • praktijksituatie
 • preventie van klachten
 • presentatie ​
Resultaat
Met deze opleiding beschikken cursisten over gedegen (juridische) kennis en praktische (communicatieve) vaardigheden om klagers zorgvuldig op te vangen en correct te begeleiden bij het aanhangig maken van hun klacht. Daarnaast zijn deelnemers in staat om met gerichte beleidsadvisering de schoolleiding/bestuurder te faciliteren om lering te trekken uit klachten.

Extra informatie
 • Deze driedaagse daagse cursus wordt verzorgd door Anke Visser van SchoolVeiligheid.
 • U krijgt naast een welgevulde cursusmap, het Zakboek voor vertrouwenspersonen onderwijs mee.
 • De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke eindtoets. 
 • De cursus geeft recht op een certificaat waarmee u zich bij de LVV kunt aanmelden als gecertificeerd vertrouwenspersoon. Om in aanmerking te komen voor een certificaat is 100% aanwezigheid vereist, twee voltooide huiswerkopdrachten en een voldoende voor de eindtoets.
 • Werkt u in het mbo? Schrijf u dan hier in.
Keurmerk
Deze Basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl vo heeft het keurmerk van de Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen www.lvvv.nl.

Reacties eerdere cursisten
‘Deze cursus geeft goede handvatten voor je functie als vertrouwenspersoon.’
‘Intensief, maar erg leerzaam!’
‘Eén van de beste cursussen die ik ooit gevolgd heb!’

Aantal cursusbijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van acht uur

Studiebelasting
33 SBU 
Inschrijfformulier
Data schooljaar 2019-2020
Donderdag 16 januari, dinsdag 11 februari, donderdag 12 maart 2020.

Tijd 

09.00-17.00 uur

Plaats
Hilversum

Kosten
€ 1099,- per deelnemer, inclusief lunch, cursusmap en Zakboek voor vertrouwenspersonen onderwijs

Groepsgrootte

Minimum aantal deelnemers is 9, maximum is 16.

Meer informatie
cursusbureau@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599